راه پیشگیری ازمبتلاشدن به بیماری ایدز

راه پیشگیری ازمبتلاشدن به بیماری ایدز ایدز

مصاحبه در مورد مرض ایدز، عوامل آن و راه های پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری با داکتر “سیف الرحمان ” مسئوول برنامه ی ملی کنترول و مبارزه با ایدز وزارت صحت عامه.درابتدا درمورد اچ آی وی ایدزمعلومات دهید، چگونه بیماریی است و چه اعراض وعلایمی دارد؟ – اچ آی وی یک ویروس است […]

مصاحبه در مورد مرض ایدز، عوامل آن و راه های پیشگیری از مبتلا شدن به این بیماری با داکتر “سیف
الرحمان ” مسئوول برنامه ی ملی کنترول و مبارزه با ایدز وزارت صحت عامه.درابتدا درمورد اچ آی وی ایدزمعلومات دهید،
چگونه بیماریی است و چه اعراض وعلایمی دارد؟ – اچ آی وی یک ویروس است و اگرساده تربگوییم میکروبی است
که از شخص مصاب، به شخص سالم سرایت می کند درآنجا تکثرپیدا می کند و بعد، قوت مدافعت ان را
تضعیف می سازد و بعد از آن شخص، به امراض گوناگونی مبتلا میشود.
و پس از مبتلا شدن به امراضی چون توبرکلوز، نمونیا، اسهالات طولانی و برخی ازسرطان ها، این مرحله را ما
ایدز می گوییم.اچ آی وی ویروسی است که سبب مرض ایدز می شود.اعراض و علایم آن بسیار خفیف است مثل
زکام عادی، تب عادی می تواند باشد.اما کسانی که اعمال پرخطررا انجام داده باشند بهتر است که به مراکز مراجعه
کنند تا خونشان را آزمایش کنند تا تثبیت شوند که به اچ آی وی مصاب هستند یا نه؟ اعمال پرخطر
شامل: مقاربت های جنسی نامشروع،تزریق خون آلوده و استفاده از سرنج و سوزن های مشترک.اگر کسی مشکوک باشد باید به
مراکزما درکابل، مزار، جلال آباد، هرات، بدخشان مراجعه کند و خون خود را معاینه نماید.قراراست در سال جدید درولایات کندز،
قند هارو غزنی مراکز جدیدی ایجاد شود.معاینه این مرض بسیار ساده است و به لابراتوار مجهز ضرورت ندارد.درتمام مراکز صحی
این تست انجام شده می تواند.بهرا شما گفتید که اچ آی وی، عامل بیماری ایدز است، این عامل، در طی
چه مدتی سبب بیماری ایدز می شود؟ – این تعلق دارد به تغذی و روان فرد، مثلا اگرتغذی کسی ضعیف
باشد از ۷ تا ۱۰ سال به مرحله ی ایدز وارد می شود و مریض تلف می شود.البته ادویه ای
هم وجود دارد که تکثر ویروس را در بدن انسان کم می کند و اگرازاین ادویه استفاده شود در مرحله
ی ایدز زودتر وارد نمی شود حتی ۲۰ سال هم زندگی کرده می تواند یک زندگی نسبتاً سالم.راه های انتقال
این بیماری، کدام راه ها هستند؟ – اول باید گفت که ازتماس های عادی، این ویروس انتقال پیدا نمی کند
بنابراین نباید مردم بیخود، ترس و بیم داشته باشند.مثلا یکجا نشستن، دست دادن، دریک حوض آب بازی کردن، بوسیدن، درآغوش
گرفتن باعت انتقال ویروس اچ آی وی نمیشود به همین دلیل است که کسانی که به این بیماری مبتلا هستند
باید خانواده ها و جامعه آنها را بپذیرند و از انرژی مثبت آنان کارگرفته شود.و اما راه هایی که اچ
آی وی ایدز منثقل می شود عبارتند از: خون نامصئون، تماس های جنسی نامصئون، مادرمصاب به کودک، سوزن ها و
پیچکاری های آلوده که منتن به اچ آی وی باشند.آیا این بیماری، تداوی دارد یا نه ؟ – دراین باره
دو جواب برای شما دارم.تداوی حتمی و تداویی که به زندگی ادامه دهیم.تداوی حتمی نداره که ویروس از بدن شخص
ناسالم، پاک شود و از بین برود؛ اما ادویه ای وجود دارد که تکثر این ویروس در بدن را کنترول
می کند و قوت مدافعیت بدن انسان را بلند می برد و یک انسان، نسبتاً صحی، زندگی کرده می تواند
و کارهای روزمره ی خود را به خوبی انجام داده می تواند.شمار مبتلایان به اچ آی وی ایدز در افغانستان،
به چه تعداد می رسد؟ ما تا اکنون ۵۰۵ واقعه ی مثبت را شناسایی و ثبت کرده ایم اما تخمین
زده می شود که از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ واقعه ی مثبت اچ آی وی ایدز درافغانستان وجود داشته باشد.این شمار،
نسبت به سال گذشته، دو برابر افزایش یافته است، این خود، جای نگرانی و تشویش دارد این طور نیست؟ این
سؤال نیز، دوجواب دارد، یک جنبه ی تخنیکی ماست که برنامه ی ملی کنترول ایدز، روز به روز تقویه شده
می رود، مراکز ما گسترده شده می رود و سیستم راپوردهی ما بهترشده می رود به این خاطراست که ما
توانستیم واقعات بیشتری را ثبت کنیم.در سالهای آینده ما یک سیستم سرویلانس را ایجاد خواهیم کرد که با استفاده این
سیستم، فاصله ای را که بین تخمین شده و تست شده وجود دارد را کم بسازیم و جواب دوم این
است که عادات پرخطر درافغانستان، متأسفانه روز به روز اقزایش پیدا می کند.مانند افراد معتاد که از یک سرنج و
یک سوزن مشترک استفاده می کنند.تحقیقات نشان داده که این ویروس از همین طریق، بیشتر سرایت و انتقال می کند.باتوجه
به این که شیوع این بیماری درافغانستان درسطح پایینی قرار دارد، آیا نگرانی ها وجود ندارد با توجه به مساعد
بودن بسیاری از این زمینه ها در افغانستان،شیوع این بیماری افزایش یابد؟ بله نگرانی ها وجود دارد اما آنچه که
بسیار باعث رنج ما می شود جهالت مردم ماست و این جهالت در جامعه باعث می شود که مردم نتوانند
بیماران مبتلا به اچ آی وی ایدز را بپذیرند اما خوشبختانه برنامه ی ملی کنترول ایدز، پروژه هایی راه اندازی
کرده است خصوصاً درکاهش اضرار مواد مخدر که این یگانه قشری است که کیس های ما زیاد تر در آن
دیده شده است.درتمام ولایات بزرگ مثل کابل، مزار، جلال آباد و هرات پروژه هایی داریم که ما بسته ی کاهش
اضرار مواد مخدر را به مردم توزیع می کنیم و تا بتوانیم از سرایت این بیماری از این افراد به
افراد دیگر جلوگیری کنیم که پول هنگفتی را به آن اختصاص داده ایم.البته ما گفته می توانیم که اگر این
پروژه ها و پروگرام ها نباشد ترس زیادی روبروی ماست اما اکنون ما مطمئن هستیم که با تطبیق موفقانه ی
این برنامه ها ما می توانیم از گسترش این ویروس از افراد مصاب به افراد سالم جلوگیری کنیم.در مورد برنامه
ی ملی کنترول ایدز معلومات دهید و این که این برنامه، در کدام سال اولین واقعه ی مثبت اچ آی
وی ایدز درافغانستان را ثبت نمود؟ در سال ۱۹۸۹ میلادی اولین واقعه ی مثبت اچ آی وی ایدز درافغانستان ثبت
شد که از انتقال خون آلوده صورت گرفته بود.برنامه ی ملی کنترول مبارزه با ایدز یک راهبرد ۵ ساله دارد
و قسمت اعظمی این پلان کاری، منابع مالی خود را تشخیص و دریافت کرده است که پروژه ها در حاتل
جریان است.پروژه های ما سرویلانس، افهام و تفهیم، کاهش اضرار مواد مخدر و تقویت برنامه ی مبارزه با ایدز.درراه مبارزه
با ایدز با چه مشکلاتی روبرو هستید؟ مشکل مالی یکی از مشکلات عمده ی ما بود اما خوشبختانه برطرف شد
اما مشکل عمده ی ما این است که فهم مردم ازاین مرض بسیار پایین است و توهمات در اذهان مردم
ما وجود دارد.وزارت صحت عامه در این صدد است که معلومات درستی را به جامعه تقدیم کند و مردم باید
کوشش کنند که به مراکز مشوره دهی بروند معاینه کنند و معلومات بدست بیاورند.مشکل دوم بدبینی مردم است که ایجاد
این مرض را فقط ارتباط به مقاربت جنسی می دهند در عین حالی که اچ آی وی ایدز از راه
های گوناگونی سرایت می کند و کسی که مصاب به این بیماری باشد مردم نسبت به او بسیار بدبین هستند
حال آن که این بدبینی به جای این که کمک کرده باشه، بسیار نقص می کند چون فرد مصاب از
دست شرم و ترس، به مراکز صحی مراجعه نمی کند، درانزوا قرار می گیرد و چون از خدمات صحی برخوردار
نمی شود باعث انتشار این ویروس به دیگران می شود اما این مردم را اگر فامیل و جامعه قبول کنند
می توانند کار کنند از خدمات صحی برخوردار شوند، تحت فشارهای روحی قرار نگیرند و می توان از انرژِی آنان
به خوبی استفاده کرد.منبع:سلام وطندار
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2009-06-24 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :