راه های انتقال ویروس ایدز

راه های انتقال ویروس ایدز ایدز

منبع : سایت زنان و ایدز راه های انتقال احتمال آلودگی با تعداد ویروس ، قدرت تهاجم ویروس ، راه ورودی آن و در نهایت وضعیت ایمنی شخص دریافت کننده آلودگی رابطه مستقیم دارد.ایدز سه راه انتقال عمده دارد : ۱- جنسی انتقال از طریق آمیزش جنسی که اولین راه و در حال حاضر شایعترین […]

منبع : سایت زنان و ایدز راه های انتقال احتمال آلودگی با تعداد ویروس ، قدرت تهاجم ویروس ، راه
ورودی آن و در نهایت وضعیت ایمنی شخص دریافت کننده آلودگی رابطه مستقیم دارد.ایدز سه راه انتقال عمده دارد :
۱- جنسی انتقال از طریق آمیزش جنسی که اولین راه و در حال حاضر شایعترین راه نیز می باشد ،
شناخته شده است.
۲-مادر به کودک از طریق مادر آلوده به نوزاد و جنین: مادر آلوده در دوران بار داری ، هنگام زایمان
و حین شیر دهی در ماههای اول بعد از زایمان ، بیماری را به نوزاد خود منتقل میکند.
۱۰ درصد از افراد آلوده جهان را کودکان آلوده تشکیل میدهند.اکثر این کودکان ساکن آفریقا هستند.۳- خون و فراورده های
خونی الف : تزریق خون و فرآورده های خونی ب: ورود اجسام تیز و برنده آغشته به خون آلوده در
پوست ج : اشترک سرنگ در معتادان تزریقی
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2006-01-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :