راهنمای بیماری ایدز و اچ ای وی

راهنمای بیماری ایدز و اچ ای ویایدز

راهنمای بیماری ایدز و اچ ای ویReviewed by Afshari on Jun 24Rating: هنگامی که اعضای یک جامعه ، شناخت درستی از یک بیماری ندارند ، ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتار شوندکه رهایی از آنها به آسانی امکان پذیر نیست و این خود زمینه ساز شکل گیری ترسی موهوم و ناشناخته خواهد بود که […]

راهنمای بیماری ایدز و اچ ای ویReviewed by Afshari on Jun 24Rating:
هنگامی که اعضای یک جامعه ، شناخت درستی از یک بیماری ندارند ، ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتار
شوندکه رهایی از آنها به آسانی امکان پذیر نیست و این خود زمینه ساز شکل گیری ترسی موهوم و ناشناخته
خواهد بود که روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.ایدز نیز در بسیاری از جوامع به چنین سرنوشتی گرفتار
شده است ، عارضه ای ناخواس ته که بر سر هرکسی که سایه اندازد ، سبب می شود که دیگران
نیز از سایه آن فرد بهراسند و از او دوری بجویند.جدایی و طرد انسان در جامعه سبب می شو دکه
آدمی به مرور در خود احساس بی ارزشی کرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بی تفاوتی در
او روییده شده و در چنین مرحله ای ، شرایط برای زندگی جمعی روز به روز سخت تر می شود.ایدز
یاد آور داستانی است که درآن ، شخصی که ظاهری ترسناک داشت روزی به شهری وارد شد ، به گونه
ای که هرکس به آن شخص می نگریست ، با وحشت از او فرار می کرد ، به یکباره آن
شخص به دو شخص تبدیل می شد و بدینوسیله تمامی شهر در ترس و وحشت فرو رفت تا اینکه فرد
ی در برابر او ایستا د و دستهای خود را به سویش دراز کرد و به یکباره تمامی آن اشخاص
ناپدید شدند.ایدز نیز همچون آن موجود هراس آور است که اگر ترس روبرو شدن با آن از بین نرود ،
بزودی باید شاهد انعکاس ی از آن در هر گوشه ای از جامعه بود.امروزه در هر جامعه ما ضروری است
که هم گ ی دانسته های خویش رادر باره ایدز افزایش ده یم و راهها ی عملی مقابله با آن
را فرا گیریم تا از این طریق بتوان یم علاوه بر کنترل ، از وقوع آن پیشگیری نماییم.در طول هزاران
سال ، بشر در رویارویی با طبیعت ، تجربیات فراوانی کسب کرده و بسیاری از بیماریهای هولناک را درگذشته ه
ای دور به زانو درآورده است.بیماریهایی که هرک دام از آنها رعب و وحشت فراوانی دردل انسانها بوجود آورده بودند.هم
اکنون هزاران دانشمند درحال پژوهش برروی بیماری ایدز می باشند تا بتوانند علاوه بر یافتن راههای مناسب تر درمانی ،
راهی مؤثر برای پیشگیری از آن، از طریق واکسیناسیون بیابندو بدون شک درآینده ای نه چندان دور، دریچه ای به
سوی رهایی از این بیماری گشوده خواهد شد و این بیماری ترس آور نیز به زانو در خواهد آمد.منبع:mypersion.com
تاریخ بروزرسانی : 2009-06-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
مراحل بیماری ایدز
مراحل بیماری ایدز
خاطرات من و ایدز + علائم
خاطرات من و ایدز + علائم
بهترین روش پیشگیری از ایدز و بارداری درمردان؟
بهترین روش پیشگیری از ایدز و بارداری درمردان؟
پیشگیری از آلودگی جنسی
پیشگیری از آلودگی جنسی
سیستم دفاعی
سیستم دفاعی
مراقبت ویژه از بیماران
مراقبت ویژه از بیماران
مرحله نهائی بیماری
مرحله نهائی بیماری
چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟
چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟