راهنمای بیماری ایدز و اچ ای وی

راهنمای بیماری ایدز و اچ ای وی ایدز

هنگامی که اعضای یک جامعه ، شناخت درستی از یک بیماری ندارند ، ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتار شوندکه رهایی از آنها به آسانی امکان پذیر نیست و این خود زمینه ساز شکل گیری ترسی موهوم و ناشناخته خواهد بود که روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.ایدز نیز در بسیاری از […]

هنگامی که اعضای یک جامعه ، شناخت درستی از یک بیماری ندارند ، ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتار
شوندکه رهایی از آنها به آسانی امکان پذیر نیست و این خود زمینه ساز شکل گیری ترسی موهوم و ناشناخته
خواهد بود که روح و جسم انسانها را آزار خواهد داد.ایدز نیز در بسیاری از جوامع به چنین سرنوشتی گرفتار
شده است ، عارضه ای ناخواس ته که بر سر هرکسی که سایه اندازد ، سبب می شود که دیگران
نیز از سایه آن فرد بهراسند و از او دوری بجویند.جدایی و طرد انسان در جامعه سبب می شو دکه
آدمی به مرور در خود احساس بی ارزشی کرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بی تفاوتی در
او روییده شده و در چنین مرحله ای ، شرایط برای زندگی جمعی روز به روز سخت تر می شود.ایدز
یاد آور داستانی است که درآن ، شخصی که ظاهری ترسناک داشت روزی به شهری وارد شد ، به گونه
ای که هرکس به آن شخص می نگریست ، با وحشت از او فرار می کرد ، به یکباره آن
شخص به دو شخص تبدیل می شد و بدینوسیله تمامی شهر در ترس و وحشت فرو رفت تا اینکه فرد
ی در برابر او ایستا د و دستهای خود را به سویش دراز کرد و به یکباره تمامی آن اشخاص
ناپدید شدند.ایدز نیز همچون آن موجود هراس آور است که اگر ترس روبرو شدن با آن از بین نرود ،
بزودی باید شاهد انعکاس ی از آن در هر گوشه ای از جامعه بود.امروزه در هر جامعه ما ضروری است
که هم گ ی دانسته های خویش رادر باره ایدز افزایش ده یم و راهها ی عملی مقابله با آن
را فرا گیریم تا از این طریق بتوان یم علاوه بر کنترل ، از وقوع آن پیشگیری نماییم.در طول هزاران
سال ، بشر در رویارویی با طبیعت ، تجربیات فراوانی کسب کرده و بسیاری از بیماریهای هولناک را درگذشته ه
ای دور به زانو درآورده است.بیماریهایی که هرک دام از آنها رعب و وحشت فراوانی دردل انسانها بوجود آورده بودند.هم
اکنون هزاران دانشمند درحال پژوهش برروی بیماری ایدز می باشند تا بتوانند علاوه بر یافتن راههای مناسب تر درمانی ،
راهی مؤثر برای پیشگیری از آن، از طریق واکسیناسیون بیابندو بدون شک درآینده ای نه چندان دور، دریچه ای به
سوی رهایی از این بیماری گشوده خواهد شد و این بیماری ترس آور نیز به زانو در خواهد آمد.منبع:mypersion.com
تاریخ بروزرسانی : 2009-06-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سام