خونریزی‌ از بینی‌ از نشانه‌ های‌ بیماری‌ ایدز نیست‌

خونریزی‌ از بینی‌ از نشانه‌ های‌ بیماری‌ ایدز نیست‌

جام جم: متاسفانه‌ بروز این‌ شائبه‌ در مجموعه‌ تلویزیونی‌ نرگس‌ که‌ هنرپیشه‌ جوان‌ این‌ سریال‌ دچار ایدز شده‌ است‌ وهمزمان‌ دچار خونریزی‌ از بینی‌ می‌ شد در مردم‌ این‌ تصور را ایجاد کرد که‌ خون‌ دماغ‌ یکی‌ ازنشانه‌ های‌ بیماری‌ ایدز است در صورتیکه‌ چنین‌ علامتی‌ درایدز دیده‌ نمی‌ شود‌.به‌ گزارش‌ خبرنگارگروه‌ بهداشت‌ وسلامت‌ شاید […]

جام جم: متاسفانه‌ بروز این‌ شائبه‌ در مجموعه‌ تلویزیونی‌ نرگس‌ که‌ هنرپیشه‌ جوان‌ این‌ سریال‌ دچار ایدز شده‌ است‌ وهمزمان‌
دچار خونریزی‌ از بینی‌ می‌ شد در مردم‌ این‌ تصور را ایجاد کرد که‌ خون‌ دماغ‌ یکی‌ ازنشانه‌ های‌ بیماری‌
ایدز است در صورتیکه‌ چنین‌ علامتی‌ درایدز دیده‌ نمی‌ شود‌.به‌ گزارش‌ خبرنگارگروه‌ بهداشت‌ وسلامت‌ شاید علت‌ اصلی‌ بروز چنین‌ نظریه‌
غلط درمجموعه‌ نرگس‌ وهمچنین‌ این‌ موضوع‌ که‌ حتی‌ زمانیکه‌ مشخص‌ شد بیماری‌ بهروز ایدز نبوده‌ است‌ باز خونریزی‌ ازبینی‌، ازنشانه‌
های‌ افسردگی‌ ، اضطراب‌ یا دیگر بیماری‌ های‌ اعصاب‌ و وروان‌ معرفی‌ شد که‌ چنین‌ نیست‌ ، فقدان‌ حضور مشاور
پزشکی‌ دراین‌ مجموعه‌ تلویزیونی‌ باشد.‌ ایدز نوعی‌ بیماری‌ ویروس‌ است‌ که‌ ویروس‌ ان‌ اچ‌ ای‌ وی‌ نامگذاری‌ شده‌ است‌ این‌
ویروس‌ ازراههای‌ استفاده‌ مشترک‌ از وسایل‌ تیز و برنده‌، تماس‌ جنسی‌ غیر ایمن‌ ، تماس‌ جنسی‌ خارج‌ از محیط خانواده‌
و بدون‌ استفاده‌ از وسیله‌ ایمنی‌ کاندوم‌ و همچنین‌ ازراه‌ انتقال‌ خون‌ وفراورده‌ های‌ خونی‌ واز طریق‌ مادر به‌ فرزند
هنگام‌ زایمان‌ وشیردهی‌ منتقل‌ می‌ شود واز فرد الوده‌ به‌ دیگران‌ سرایت‌ می‌ یابد.‌ هنگام‌ ورود ویروس‌ اچ‌ ای‌ وی‌
به‌ بدن‌ بعداز یک‌ دوره‌ نهفتگی‌ چند روز تا چندهفته‌ علایمی‌ شبیه‌ سرماخوردگی‌ درشخص‌ بروز می‌ کند که‌ به‌ اسانی‌
و در مدت‌ یک‌ هفته‌ برطرف‌ می‌ شود علایمی‌ که‌ شخص‌ الوده‌ رابه‌ هیچ‌ وجه‌ اگاه‌ نمی‌ کند پس‌ از
این‌ زمان‌ ویروس‌ دربدن‌ وارد یک‌ دوره‌ نهفتگی‌ چندساله‌ از ‌۸‌ تا ده‌ سال‌ و گاه‌ تا ‌۱۵‌ سال‌ می‌
شود ودراین‌ زمان‌ شخص‌ الوده‌ زندگی‌ طبیعی‌ دارد و ظاهرا هیچ‌ علامتی‌ ازالودگی‌ را نمایان‌ نمی‌ سازد.‌ پس‌ ازاین‌ دوره‌
نهفتگی‌ ویروس‌ اچ‌ ای‌ وی‌ دربدن‌ فعال‌ می‌ شود و باحمله‌ به‌ دسته‌ ای‌ از سلولهای‌ ایمنی‌ بدن‌ به‌ نام‌
سی‌ دی‌ چهار موجب‌ کاهش‌ شدید این‌ سلولهاودرنتیجه‌ ضعف‌ شدید سیستم‌ ایمنی‌ بدن‌ درمقابل‌ انواع‌ واقسام‌ ویروسها ، باکتری‌ ها
، قارچ‌ ها وانگلها می‌ شود عوامل‌ بیماری‌ زایی‌ که‌ پیش‌ ازاین‌ توانایی‌ مقابله‌ با سیستم‌ ایمنی‌ بدن‌ را نداشته‌
واکنون‌ به‌ اسانی‌ حتی‌ انواع‌ بسیارنادر و فرصت‌ طلب‌ انان‌ که‌ در افرادسالم‌ هیچ‌ کاری‌ ازپیش‌ نمی‌ برند.دستگاه‌ تنفس‌ ،
دستگاه‌ گوارش‌ ومغز رادچار عفونت‌ و التهاب‌ گسترده‌ می‌ کنند و به‌ این‌ ترتیب‌ بیمار را از پای‌ در می‌
اورند‌.بعضی‌ ازانواع‌ سرطان‌ نیز که‌ معروف‌ ترین‌ انها سرطان‌ کاپوزی‌ است‌ و ریه‌ ها را درگیر می‌ کند دربیماران‌ مبتلا
به‌ ایدز شیوع‌ دارد‌ دوره‌ نهفتگی‌ مرحله‌ الودگی‌ به‌ اچ‌ ای‌ وی‌ نام‌ دارد و پس‌ ازسالها زمانی‌ که‌ علایم‌
در فرد الوده‌ بروز می‌ کند مرحله‌ بیماری‌ ایدز نامیده‌ می‌ شود ، بعد از الودگی‌ سالها طول‌ می‌ کشد
تافرد الوده‌ مبتلا به‌ ایدز شود‌.از دیگر انتقادهای‌ پزشکی‌ وارد برمجموعه‌ تلویزیونی‌ نرگس‌ تقویت‌ انگ‌ اجتماعی‌ است‌ که‌ نسبت‌ به‌
ایدز درجامعه‌ ماوجود دارد دراین‌ مجموعه‌ با شبهه‌ الودگی‌ به‌ اچ‌ ای‌ وی‌ بدو ن‌ انکه‌ نام‌ بیماری‌ اورده‌ شود
واز سوی‌ دیگر ایجاد فضایی‌ ترسناک‌ ، هولناک‌ و تاریک‌ برای‌ ازمایش‌ ایدز و ترسیم‌ تصویری‌ بسیار فرتوت‌ وناتوان‌ باموهای‌
سپید برای‌ بهروز به‌ مخفی‌ کردن‌ ایدز دامن‌ زده‌ می‌ شود.شاید تعداد زیاد بیننده‌ های‌ این‌ مجموعه‌ وازسوی‌ دیگر دل‌
دادن‌ انها به‌ این‌ برنامه‌ تاکنون‌ موجب‌ شده‌ است‌ و درشرایطی‌ که‌ گفته‌ می‌ شود مشکل‌ اصلی‌ شیوع‌ ایدز دردنیا
نااگاهی‌ است‌ ،بطوریکه‌ طبق‌ امار ‌۱۰‌ درصد جوانان‌ ونوجوانان‌ ماعلایم‌ وراههای‌ پیشگیری‌ از ایدز را می‌ دانند باعث‌ شده‌ باشد
خیلی‌ ها به‌ محض‌ خون‌ ریزی‌ از بینی‌ نگران‌ ایدز شوند یابیشتر وبیشتر ازان‌ بترسند وسعی‌ درمخفی‌ ماندن‌ ان‌ داشته‌
باشند.‌ متاسفانه‌ فقدان‌ مشاور پزشک‌ درعین‌ استفاده‌ از مشاوره‌ های‌ قضایی‌ وانتظامی‌ برای‌ مجموعه‌ باعث‌ می‌ شود که‌ وقتی‌ سریالهای‌
داخلی‌ راباسریالهای‌ خارجی‌ مانند مجموعه‌ پرستاران‌ مقایسه‌ می‌ کنیم‌ می‌ بینیم‌ مجموعه‌ های‌ داخلی‌ اغلب‌ اطلاعات‌ غلط پزشکی‌ رابه‌ مردم‌
یاد می‌ دهند درصورتیکه‌ بادیدن‌ پرستاران‌ حتی‌ پزشکان‌ و پرستاران‌ نیز مطالب‌ صحیحی‌ را می‌ اموزند‌.به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ اموزش‌
واطلاع‌ رسانی‌ درپیشگیری‌ از بیماریها و کنتر ل‌ انها درعصر حاضر مهمترین‌ نقش‌ رادارد و بران‌ تاکید بسیار می‌ شود
و مجموعه‌ های‌ پرمخاطب‌ تلویزیونی‌ ورادیویی‌ نیز ازجمله‌ راههای‌ بسیار موثر برای‌ اموزش‌ غیر مستقیم‌ این‌ دانستنی‌ های‌ ضروری‌ به‌
شمار می‌ روند که‌ اگر اشتباه‌ باشند نتیجه‌ ای‌ معکوس‌ یعنی‌ گسترش‌ بیماری‌ درجامعه‌ دربرخواهند داشت‌‌.
مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
2006-09-26
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
خاطرات من و ایدز + علائم
خاطرات من و ایدز + علائم
بهترین روش پیشگیری از ایدز و بارداری درمردان؟
بهترین روش پیشگیری از ایدز و بارداری درمردان؟
پیشگیری از آلودگی جنسی
پیشگیری از آلودگی جنسی
سیستم دفاعی
سیستم دفاعی
مراحل بیماری ایدز
مراحل بیماری ایدز
مراقبت ویژه از بیماران
مراقبت ویژه از بیماران
مرحله نهائی بیماری
مرحله نهائی بیماری
چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟
چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز