بازهم روشهای پیشگیری از ایدز

بازهم روشهای پیشگیری از ایدز

منبع : سایت زنان و ایدز پیشگیری آمارنشان می دهد که ازسال ۹۲ به بعد تعداد بیماران مبتلا به HIV از ۱۳ میلیون نفربه بالغ بر ۵۰ میلیون نفررسیده است وبه مرز فاجعه آمیز نزدیک شده است بنابراین مردم ومسئولان به فکرراه حلی جدی برای جلوگیری از این فاجعه افتاده اند.اهمیت پیشگیــری از اینجا مشخص […]

منبع : سایت زنان و ایدز پیشگیری آمارنشان می دهد که ازسال ۹۲ به بعد تعداد بیماران مبتلا به HIV
از ۱۳ میلیون نفربه بالغ بر ۵۰ میلیون نفررسیده است وبه مرز فاجعه آمیز نزدیک شده است بنابراین مردم ومسئولان
به فکرراه حلی جدی برای جلوگیری از این فاجعه افتاده اند.اهمیت پیشگیــری از اینجا مشخص می شود که ازبین بردن
عامل بیماری دربدن ممـکن نمی باشد ونیز واکسن موثری هنوز برای آن ساخته نشده است.ولی قطع چرخه انتقال بیماری به
وسیله پیشگیری کاملاً امکان پذیراست وشعارسازمان بهداشت جهانی درسال ۱۹۹۹ (Listen, Learn ,live) اهمیت پیشگیری را نشان می دهد.پیشگیری به
طورموفق عملی نمی شود مگربوسیله آگاهی دادن به مردم که این آموزش دردرجه اول به عهده پزشکان وجامعه پزشکی ودرجه
دوم به عهده هرکس دیگری است که ازایدز آگاهی دارد ودرقبال دیگران احساس مسئولیت می کند.برای آگاهی وآموزش باید از
تمام امکانات موجود ورسانه های گروهی استفاده کرد.همچنین زمان وسن خاصی برای آموزش وجودندارد چون هرشخص می تواند از حدود
۹ سالگی تا ۶۵ سالگی اعتیادرا شروع کند ونیز اززمانی که بالغ می شود تا اواخرعمرروابط جنسی را داشته باشد
همچنین انتقال خون ، آرایشگاهها واعمال دندانپزشکی درهرسن وزمانی می تواند صورت گیرد.ولی کسانی که درمعرض رفتارهای پرخطرمی باشند یا
کسانی که دارای تفکرات وباورهای غلطی هستند برای آموزش دراولیت قراردارند.راههای پیشگیری : اجتناب از وارد کردن هرجسم نوک تیز
نامطمئن به داخل پوست استفاده از سرنگ یکبارمصرف درتزریقات ونیز بودن یکنفرهمراه تا برتزریق نظارت داشته باشد کنترل خون وفراورده
های خونی ، عدم استفاده از تیغ یا استفاده از تیغ یکبارمصرف درآرایشگاهها ،استریل کردن وسایل پزشکی ودندانپزشکی دربین مریض
ها ونیز استفاده از وسایل ایمنی برای خود پزشک یا دندانپزشک، خویشتنداری ودوری از روابط جنسی نامطمئن با افراد مختلف
، نداشتن شرکای جنسی متعدد ، بالابردن سن اولین تماس جنسی واینکه فرد فقط یک شریک جنسی داشته باشد ومطمئن
باشد که خود تنها شریک جنسی طرف مقابل است ، استفاده از روشهای پوششی مانند کاندوم ، حامله نشدن مادرآلوده
و در صورت آلودگی پیشگیری از آلودگی فرزند در درجه اول یا استفاده از داروهای ضد ویروسی مانند زیدوودین به
طور جدی کمک خواهد کرد و مساله مهم دربرنامه های مبارزه با ایدز این است که ما با خود بیماری
مبارزه می کنیم نه با بیمار، بایدبا بیمار به صورت سالم زندگی کرد وارتباط داشت واورا ازجامعه طردنکرد چون طرد
این افراد علاوه براینکه ازلحاظ انسانی واخلاقی درست نمی باشد باعث ایجاد مشکلات روانی دربیمارمی شودو احتمال آلوده کردن عمدی
سایرافراد جامعه را بالا می برد.غول ایدز را باید به وسیله آگاهی از بین برد.ترس راه درستی نمی باشد.با ید
دست دردست هم دهیم وازفاجعه وانفجارجهانی جلوگیری کنیم.
باید نسل آینده ما دنیایی روشن وپرامید را پیش رو داشته باشد.نسل آینده قطعـا“ از ما درباره کارهـایی که می
توانستیم انجام دهیم و نداده ایم سئوال خواهدکرد که ایدزیکی ازآنهاست.باورکنیم وبدانیم که وقت کم است.ازهمین امروز شروع کنیم.
شاید فردا دیرباشد.مشکل عمده درمورد بیماران معتاد تزریقی این است که بعد از تزریق فرد به دلیل عدم تعادل روانی
وجسمی ممکن است سرنگ خودرا درهرمکانی رها کند وباعث آلوده شدن افراد شود.همچنین بـه دلیل بـی بندوباری دراین افـرادونیز اینکه
ممکن است ازلحاظ مالی برای تهیه مواد مخدر درمضیقه باشند و دست به خودفروشی بزنندودرهمین حال روابط جنسی نامطمئن داشته
باشند ، تمام این موارد به پیشرفت بیماری کمک می کند.برای مبارزه با ایدز یکی از موثرترین موارد مبارزه با
اعتیاد است وبه همین دلیل باید قدرت نه گفتن را درجوانان خود تقویت کنیم.
مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
2006-01-18
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
خاطرات من و ایدز + علائم
خاطرات من و ایدز + علائم
بهترین روش پیشگیری از ایدز و بارداری درمردان؟
بهترین روش پیشگیری از ایدز و بارداری درمردان؟
پیشگیری از آلودگی جنسی
پیشگیری از آلودگی جنسی
سیستم دفاعی
سیستم دفاعی
مراحل بیماری ایدز
مراحل بیماری ایدز
مراقبت ویژه از بیماران
مراقبت ویژه از بیماران
مرحله نهائی بیماری
مرحله نهائی بیماری
چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟
چگونه خود را در برابر آلودگی حفاضت کنیم؟
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز