ایدز AIDS

ایدز AIDS ایدز

سلامتی با ارزش ترین نعمات خداوندی است که وسیله و لازمه هر حرکت ، ابزار و همچنین هدف توسعه و تکامل می باشد.سلامتی حق انسانها و تامین آن وظیفه ای فردی و عمومی است.تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ، رسالت همه حکومتها و شرط اولیه آن مشاهده همه افراد جامعه است.شناخت عواملی ( […]

سلامتی با ارزش ترین نعمات خداوندی است که وسیله و لازمه هر حرکت ، ابزار و همچنین هدف توسعه و
تکامل می باشد.سلامتی حق انسانها و تامین آن وظیفه ای فردی و عمومی است.تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه
، رسالت همه حکومتها و شرط اولیه آن مشاهده همه افراد جامعه است.شناخت عواملی ( بیماریها ، حوادث ، بلایاو
…) که سلامت فرد و جامعه را تهدید می کنند اولین قدم درجهت حفاظت ازسلامت انسانهاست.اما بعد از قرنها که
علم خود را در اوج قدرت می بیند و به واسطه اکتشافات پیا پی بیماریها را یکی پس از دیگری
ریشه کن می نماید و به بشریت این مژده را می دهد که دیگر انسانها به واسطه بیماریهای عفونی و
واگیر دار جان خود را ازدست نخواهند داد ، یکباره بروز و گسترش بیماری نوپدید و مرگ آفرینی به نام
ایدز که آنرا طاعون قرن نامیدند محاسبات جامعه پزشکی جهانی را مختل می کند.ویژگیهای این بیماری از جمله سرعت انتقال
و گسترش ، جهانگیری ، میزان کشندگی و معلولیت بالا ، غیر قابل درمان بودن و همچنین نهفتگی آلودگی آن
و این مطلب که تاثیرات این بیماری جنبه جهانی پیدا نموده و به معضلی بهداشتی ، اجتماعی ، اقتصادی مبدل
گردیده جوامع بین المللی و سازمانهای رسمی و غیر رسمی را وادار نمود که در مقابله با آن تلاش نماید.ایدز
به صورت یک بیماری همه گیر در حال گسترش است.اخیرا در سال ۲۰۰۰ بیش از پنج میلیون نفر به این
بیماری آلوده شده اند.
جنبش صلیب سرخ و هلا ل احمر از این واقعیت آگاه است که باید در باره گسترش این معضل تفاهم
وجود داشته است و همه به طور هماهنگ پاسخ دهند.مردمی که به H IV/AIDS آلوده هستند مستحق پاسخ بهتری از
طرف جنبش می باشند.آنها از حق سلامت بر خوردارند و ارائه کمکهای اولیه چه در زندگی روزمره و چه به
هنگام بحران ، حق مسلم آنها می باشد.در نوامبر ۲۰۰۰ هیئت رئیسه فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر
، به منظور گسترش مداخلات خاص و بازنگری سیاستها و دستورالعملهای مربوط به HIV/AIDS تصمیماتی اتخاذ کرد.
دبیر فدراسیون معتقد است که کارکنان صلیب سرخ و هلال احمر و داوطلبان باید در مورد ایدز کاملا توانایی داشته
باشند ، از شیوه های انتقال و تاثیر اپیدمی HIV/AIDS کاملا آگاه باشند و بدانند که چگونه ازانتقال آن جلوگیری
کرده و به چه صورت تاثیرات آنرا کاهش دهند.هیات حکام فدراسیون بین اللملی جمعیتهای هلال احمر و صلیب سرخ در
سیزدهمین مجمع عمومی و در بیانیه خود شیوع بیماری ایدز را به عنوان یک بحران مخرب بهداشتی ،اجتماعی و اقتصادی
به رسمیت شناختند ،واعلام نمودند طبق اصول اساسی خود یعنی بشر دوستی ،بیطرفی و بی غرضی متعهد به کارو خدمت
به آسیب پذیرترین افراداز جامعه مبتلا به بیماری ایدز می شوند.
در این بیانیه مصمم می گردد از سه طریق پیشگیری ،درمان ، مراقبت و حمایت و احترام به شخص آسیب
پذیران با شیوع این بیماری مبارزه کنند.
در این میان جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر با توجه به اهداف تعریف شده خود با محور انتامین سلامت
و زندگی انسانها بر آنند که در این مسیر تلاش نموده و نقش مؤثری در مقابله با این بیماری ایفا
نمایند.
در همین راستا به دستور و هدایت شخص ریاست محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران کمیته پیش گیری و
مبارزه با بیماری ایدز در جمعیت هلا احمر تشکیل گردید.
و از آنجا که پیشگیری از بیماریها ، بهترین ، سهل الوصول ترین موفق ترین و موثر ترین راه مبارزه
با بیماریها و اعاده سلامت جامعه است و در عصر کنونی آموزش بهداشت و رفتار سالم به عنوان بهترین رکن
پیشگیری از بیماریها در کلیه جوامع محسوب میگردد ،این کمیته استراتژی آموزشی را به عنوان یکی ازاستراتژیهای برگزیده خود جهت
پیش گیری از شیوع بیماری انتخاب کرد.
کمیته پیشگیری و مبارزه با ایدز جمعیت هلال احمر در برنامه اجرایی این استراتژی ،با آموزش اعضاء جوانی که در
غالب گروههای بشر دوستانه در مدارس ،دانشگاهها ، و مراکز جوانان سازماندهی شده اند و همچنین امدادگران ،داوطلبان ، کارکنان
و سازماندهی شده اند و همچنین امدادگران ،داوطلبان ،کارکنان و مربیان جمعیت بر آن است تا بوسیله این راهکار ،ضمن
ارتقاء آگاهیها و کوشش در تضمین سلامتی و ایجاد رفتار بهداشتی در آنان ،به انتقال آموخته های فرد به دیگر
اعضای خانواده و جامعه بپردازد ،و امیدوار است با اقدامی مستمر گامی در جهت کاهش آسیب پذیری ،خطر انتقال و
شیوع بیماری در جامعه بر دارد.
جزوه حاضر بخشی از این تلاش در این راستا می باشد.
تاریخ بروزرسانی : 2009-06-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو