اهمیت بهداشتی HIV/AIDS

اهمیت بهداشتی HIV/AIDS ایدز

ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی، بیماری ویروسی نوپدیدی است که در تمام نقاط جهان وجود دارد و یکی از مخاطرات شغلی حرفه های پزشکی و قشر جوان و فعال جامعه به حساب می‌آید و در بسیاری از کشورها ریشه در اعتیاد تزریقی، بیکاری، فقر…و فحشاء دارد.سازمان جهانی بهداشت، تعداد موارد HIV/AIDS را که تا […]

ایدز یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی، بیماری ویروسی نوپدیدی است که در تمام نقاط جهان وجود دارد و یکی از
مخاطرات شغلی حرفه های پزشکی و قشر جوان و فعال جامعه به حساب می‌آید و در بسیاری از کشورها ریشه
در اعتیاد تزریقی، بیکاری، فقر…
و فحشاء دارد.سازمان جهانی بهداشت، تعداد موارد HIV/AIDS را که تا پایان سال ۲۰۰۵ در قید حیات بوده اند بالغ
بر ۴۲ میلیون مورد، برآورد کرده و متذکر شده است که در بعضی از مناطق جهان نسبت به سال گذشته
در همین زمان، بیش از ۵۰% بر میزان موارد، افزوده شده.و با توجه به اینکه تعداد موارد جدید در سال
۲۰۰۵ را قریب ۵ میلیون مورد، ذکر کرده اند در واقع همه روزه حدود ۱۴ هزار مورد جدید عفونت ناشی
از ویروس ایدز، در سطح جهان، حادث گردیده که ۹۵ درصد آن در کشورهای در حال توسعه، رخ داده است
به طوری که ۲۰۰۰ مورد در کودکان کمتر از ۱۵ سال، ۶۰۰۰ مورد در بالغین ۲۴-۱۵ سال و ۶۰۰۰ مورد
در افراد ۴۹-۲۵ ساله، حادث شده است.در صورتیکه هیچ‌گونه بهبودی در وضعیت فعلی، حاصل نشود و یا درمان های افزاینده
طول عمر، در این افراد، صورت نگیرد عده کثیری از آنان طی دهه آینده، تلف خواهند گردید و غائله به
همین‌جا ختم نخواهد شد بلکه روزهای بدتری در پیش رو خواهد بود! چرا که ویروس، در حال گسترش است و
موارد ایدز و مرگ های ناشی از آن در سطح جهان، رو به افزایش می‌باشد و در بعضی از مناطق
جهان، بزرگترین علّت منفرد مرگ بالغین به حساب می‌آید و حتی عفونت ناشی از HIV بعنوان دوّمین علّت عفونی مهم
منجر به مرگ، در سطح جهان، مطرح گردیده است و این در حالیست که اوّلین علّت را پنومونی ها تشکیل
می‌دهند و این حقایق تلخ، حاکی از اهمیت موضوع به عنوان یکی از معضلات بهداشت عمومی و لزوم آموزش همه
جانبه HIV/AIDS، پیشگیری رفتاری و حذف زمینه های بروز آن است.شیوع عفونت ناشی از HIV در بسیاری از مناطقی که
طی چندین سال گذشته وضعیت ثابتی داشته است در حال افزایش سریع می‌باشد.این افزایش در رابطه با عادات پرخطری نظیر
تماس با معتادان تزریقی آلوده به HIV ، افراد روسپی و یاران جنسی آنها و همجنس بازان بوده است.ضمناً بر
اساس مطالعاتی که در ویتنام، چین، اندونزی و نپال صورت گرفته است مشخص شده است که افزایش سریع میزان عفونت
HIV در معتادان تزریقی باعث انتشار بعدی ویروس در بین افراد غیرمعتادی که دچار عادات پرخطر جنسی بوده اند گردیده
است گسترش روزافزون HIV/AIDS در سطح جهان، عدم وجود واکسن و درمان شفابخش و بازپدیدی بسیاری از بیماری های عفونی
دیگر در زمینه نقص ایمنی حاصله و مخاطرات آن برای نیروی های جوان و فعال جامعه و ازجمله کارکنان حرفه
های پزشکی، اعم از پزشکان، پرستاران، کسانی که با خون و بسیاری از فراورده های خونی بیماران در تماس هستند
و نیروهای خدماتی این مراکز، حاکی از اهمیت بهداشتی و لزوم آموزش و اقدامات پیشگیرنده به منظور جلوگیری از انتقال
و اقدامات زیربنایی به منظور کنترل نهایی آن می‌باشد.http://yourlifestory.blogfa.com
تاریخ بروزرسانی : 2009-07-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو