آمار حیرت انگیز از هم جنس بازی در ایران

آمار حیرت انگیز از هم جنس بازی در ایران ایدز

نتایج یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد ۶۷/۵۵ درصد افرادی که فیلم سکسی می بینند دارای خانواده های مذهبی با اعتقادات دینی بالا هستند.به گزارش خبرنگار سلامت نیوز, بر اساس این گزارش ۸ /۴۰درصد افرادی که استمنا می کنند و ۴/۱۶ درصد افرادی که هم جنس بازند و ۶۸/۱۸درصد افرادی که ارتباط […]

نتایج یک تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نشان داد ۶۷/۵۵ درصد افرادی که فیلم سکسی می بینند دارای خانواده
های مذهبی با اعتقادات دینی بالا هستند.به گزارش خبرنگار سلامت نیوز, بر اساس این گزارش ۸ /۴۰درصد افرادی که استمنا
می کنند و ۴/۱۶ درصد افرادی که هم جنس بازند و ۶۸/۱۸درصد افرادی که ارتباط نامشروع با جنس مخالف دارند
نیز دارای خانوده های مذهبی هستند.بر اساس مطالعه انجام گرفته بیشترین انحراف جنسی در آقایان با فراوانی ۷۲ درصد مربوط
به خود ارضایی بود و در خانم ها نیز هم جنس بازی رواج بیشتری داشت.
همچنین ارتباط با جنس مخالف در آقایان تقریبا دو برابر خانم ها گزارش شده است.نتایج این تحقیق که در کنگره
ملی سلامت خانواده نیز ارائه شده نشان می دهد که ۶۴درصد زنان و ۷۲ درصد مردان دیدن فیلم سکسی را
در رفتارهای نامشروع مورد تایید قرار دادند و ۴۲درصد زنان و ۴۴ درصد مردان اظهار داشتند که در شرایط ارتباط
جنسی و انجام گناه قرار گرفته ولی اعتقادات مذهبی آنها را از انجام عمل گناه باز داشته است.
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2009-02-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :