طریقه گرفتن فال نخود ایرانی!

طریقه گرفتن فال نخود ایرانی!زنان ، مردان ، کودکان

طریقه گرفتن فال نخود فال اصیل ایرانی ومردان و زنان ایل بختیاری

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا افراد مسن حالا یا توسط مردان
و یا زنان گرفته میشود فال نخود است .

طریقه گرفتن فال نخود

علاوه بر انواع آنها توسط تسبیح فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد
خور ندارد.
برای گرفتن فال با نخود ابتدا ۴۱ عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند سپس آنها را روی
قالی یا مکانی صاف میگذارند .

سپس توسط دوتا دست انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و
مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند …

سپس نخود های هر قسمت را ۴ تا ۴ تا از هم جدا میکنند …
مثلا قسمت سمت راست را همینطور ۴تا ۴تا جدا میکنند.

در فال نخود چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد …

چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد … یا یکی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا ۴ نخود باقی
میماند که نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را
نیز ۴ تا ۴ تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل
نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم که توسط دست چپ جدا
شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یک ردیف …

بهترین حالت فال نخود ، فال ۵ تن آل عبا

چند حالت اتفاق میافتد که بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یک نخود و در ردیف وسط
دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا ۵ تا میباشند که این فال را ۵ تن
آل عبا میگوبیند که بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر ردیف ۴ تا بماند
که در مجموع ۱۲ تا میباشند نیز به آن ۱۲ امام میگویند که خوب است .

در حالتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون
اول یکی ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم خوب است …

خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس ۴ تا ۴ تا جدا
میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و ۴ تا ۴ تا جدا میکنند و سپس به تفسیر
و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد …

 

تاریخ بروزرسانی : 2014-04-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد