نمایشگاه نقاشی های فوق العاده بانوی ۸۶ ساله ایرانی!

نمایشگاه نقاشی های فوق العاده بانوی ۸۶ ساله ایرانی! گوناگون

نمایشگاه نقاشی , «رافت صراف» با اعداد و ارقام شناسنامه های کاغذی این روزها در حال سپری کردن ایام ۸۶سالگی است.

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه نقاشی , سن وسال آدم ها و جوانی شان را نباید با اعداد و ارقام ریاضی اندازه گرفت.
شاخص اندازه گیری جوانی آدم ها حال استمراری روزهایی است که آن را سپری می کنند.
«رافت صراف» با اعداد و ارقام شناسنامه های کاغذی این روزها در حال سپری کردن ایام ۸۶سالگی است؛ اما اگر
بخواهیم با شاخص های اندازه گیری جوانی سن و سالش را اندازه بگیریم باید بگوییم که او یکی از جوان
ترین ۸۶ ساله های روی زمین است؛ تا جایی که او از دو سال پیش به شگفتی رنگ ها
و معجزه ای به نام نقاشی در زندگی اش رسیده و این روزها نمایشگاه نقاشی هایش با نام «ناگهان
۸۴ سالگی» در گالری گلستان در حال برگزاری است.
نمایشگاهی که شاید بستر بیماری و خستگی های ایام کهنسالی به صاحب آثارش اجازه حضور را نمی دهد؛ ولی شما
همین که نگاهی به کارهایش بیندازید خواهید فهمید که پشت همه این نقاشی ها مادربزرگ مهربانی نشسته که تمام خاطرات
کودکانه اش را برداشته و به همه بی رمقی ها و خستگی های ۸۶ سالگی اش رنگ زده و نور
پاشیده.

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

نمایشگاه نقاشی

نمایشگاه ناگهان ۸۴ سالگی

مهر

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2017-05-28 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :