نجات دادن پانداها از خطر منقرض شدن در چین!+تصاویر

نجات دادن پانداها از خطر منقرض شدن در چین!+تصاویر گوناگون

نجات دادن پانداها , در این گزارش سری می زنیم به یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین.

نجات دادن پانداها

نجات دادن پانداها , در طی سال های گذشته به لطف استفاده از روش های تلقیح مصنوعی، جمعیت پانداها در
مراکز نگهداری این حیوانات در چین به بیش از ۴۵۰ عدد رسیده است.
در این گزارش سری می زنیم به یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین.

یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین

یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین

یکی از مراکز نگهداری پانداها
در چین

یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین

یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین

یکی از مراکز نگهداری
پانداها در چین

یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین

یکی از مراکز نگهداری پانداها در چین

یکی از مراکز
نگهداری پانداها در چین

مهر

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-16 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو