مسابقه برترین عکس های زیر آب در سال ۲۰۱۷ و معرفی برندگان آن! +تصاویر

مسابقه برترین عکس های زیر آب در سال ۲۰۱۷ و معرفی برندگان آن! +تصاویر گوناگون

مسابقه برترین عکس های زیر آب در سال ۲۰۱۷ برندگان خود را معرفی کرد.

مسابقه برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب | مسابقه برترین عکس های زیر آب در سال ۲۰۱۷ برندگان خود را
معرفی کرد.
“گابریل باراتئو” با عکس کلوزآپی که از یک هشت پا در آبهای جزیره “مایوت” در شرق قاره آفریقا و
در کنار مجمع الجزایر “کومور” برداشت موفق شد عکاسان شرکت کننده از ۶۷ کشور جهان را شکست دهد و
جایزه اول برترین عکس زیرآب امسال را بدست آورد.
جدا از جایزه اول جوایز و تقدیرهای دیگری نیز به عکاسان شرکت کننده در مسابقه امسال تعلق گرفت.
در زیر برگزیدگان این مسابقه را مشاهده می کنید.

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر
آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر آب

مسابقه برترین عکس های زیر آب

برترین عکس های زیر
آب

فرادید

تاریخ بروزرسانی : 2017-02-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :