طراحی یک ماشین برای معلولین توسط یک زوج معلول!

طراحی یک ماشین برای معلولین توسط یک زوج معلول!گوناگون

ماشین معلولین , تحصیلات آقا بهزاد سوم راهنمایی است . او در کنار طراحی ماشین برای خود و دیگر معلولان توانسته موتور هم طراحی کند.

ماشین معلولین

ماشین معلولین , آقای حیدر بهزاد دچار بیماری اتروفی میباشد و همسرش هم دچار مریضی ام اس . او یکی ازافرادیست که توانسته علیرغم داشتن معلولیت برای خود ماشین طراحی کند ، بسازد و از آن استفاده کند . شغل آقای بهزاد ساخت ال ای دی تبلیغاتی برای مغازه دارهاست . تحصیلات آقا بهزاد سوم راهنمایی است . او در کنار طراحی ماشین برای خود و دیگر معلولان توانسته موتور هم طراحی کند.

ساختن یک ماشین برای معلولین

ماشین معلولین

طراحی یک ماشین برای معلولین

ماشین معلولین

طراحی یک ماشین برای معلولین توسط آقای حیدر بهزاد

ماشین معلولین

طراحی ماشین برای معلولین

ماشین معلولین

طراحی یک ماشین برای افراد معلول

ماشین معلولین

طراحی ماشین برای افراد معلول توسط حیدر بهزاد

ماشین معلولین

طراحی ماشین برای افراد معلول

ایرنا

تاریخ بروزرسانی : 2017-11-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو