سد لفور یا همان سد البرز با منظره ای تماشایی+تصاویر

سد لفور یا همان سد البرز با منظره ای تماشایی+تصاویر گوناگون

سد لفور , این سد خاکی بزرگ در کنار جنگلی زیبا و روستایی با مردمان خونگرم قرار دارد.

سد لفور

سد لفور بر روی تلاقی سه رودخانه احداث شده است.با بهره برداری از این سد آب ۵۴ هزار هکتار
از ۲۲۰ روستای شهر ها اطراف تامین میشود این سد خاکی بزرگ در کنار جنگلی زیبا و روستایی با مردمان
خونگرم قرار دارد.
خانه های روستا چوبی است.
دارای بافت قدیم و اکثر مردمان روستا مسن هستند.

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز
با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع
۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر
در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان لفور

سد لفور

سد البرز با ارتفاع ۷۲ متر در دهستان
لفور

مهر

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامویدئودکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری