دوچرخه ای که با وسایل آشپزخانه ساخته شده است!+تصاویر

دوچرخه ای که با وسایل آشپزخانه ساخته شده است!+تصاویرگوناگون

ظاهرا یک آشپزخانه بریتانیایی معمولی ۲۶۷ پوند ابزار پخت و پز استفاده نشده دارد، بنابراین دلیورو یک راه حل جدید پیدا کرده تا از این وسایل استفاده کند.

دوچرخه

دوچرخه , ظاهرا یک آشپزخانه بریتانیایی معمولی ۲۶۷ پوند ابزار پخت و پز استفاده نشده دارد، بنابراین دلیورو یک
راه حل جدید پیدا کرده تا از این وسایل استفاده کند، به آن ها زندگی جدیدی داده و در عین
حال بخش زیادی از فضا را آزاد کند.
راه حل او تبدیل کردن این وسایل به یک دوچَرخه است! این دوچَرخه که از ۷۴ وسیله آشپزخانه ساخته شده،
درحال حاضر بخشی از ناوگان دلیورو است و برای گرسنگان لندن غذا می برد.

دوچرخه

ساختن دوچَرخه با وسایل آشپزخانه

دوچرخه

ساختن دوچَرخه با وسایل آشپزخانه

دوچرخه

ساختن دوچَرخه با وسایل آشپزخانه

دوچرخه

ساختن دوچَرخه با وسایل آشپزخانه

دوچرخه

ساختن دوچَرخه با وسایل آشپزخانه

برترین ها

تاریخ بروزرسانی : 2017-03-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد