دفن مردگان در جنگل در قفس!+تصاویر

دفن مردگان در جنگل در قفس!+تصاویرگوناگون

در منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی بومیان منطقه جنازه مردگانشان را در جنگل در داخل قفسی زیر یک درخت مقدس قرار می دهند تا بپوسند.

جنگل مردگان‎

جنگل مردگان , در منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی بومیان منطقه جنازه مردگانشان را در
جنگل در داخل قفسی زیر یک درخت مقدس قرار می دهند تا بپوسند.
در ادامه تصاویری از این جنگل و مرده هایش را خواهید دید.
با ما همراه باشید .

جنگل مردگان

دفن مرده ها در منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی

جنگل مردگان

دفن مرده ها در منطقه روستایی و دورافتاده
ترونیان در بالی اندونزی

جنگل مردگان

دفن مرده ها در منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی

جنگل مردگان

دفن مرده ها در
منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی

جنگل مردگان

دفن مرده ها در منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی

جنگل مردگان

دفن مرده ها در منطقه روستایی و دورافتاده ترونیان در بالی اندونزی

جنگل مردگان

دفن مرده ها در منطقه روستایی و دورافتاده
ترونیان در بالی اندونزی

مهر

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد