خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی و پناه بردن به کامرون!

خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی و پناه بردن به کامرون!گوناگون

جمهوری آفریقای مرکزی , خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی موجب شده تا مردم این کشور راهی کشور همسایه، کامرون شوند.

خشونت در جمهوری آفریقای مرکزی و پناه بردن به کامرون!Reviewed by on Jun 3Rating:

جمهوری آفریقای مرکزی

جمهوری آفریقای مرکزی , خشونت در آفریقای مرکزی موجب شده تا ۲۷۴ هزار نفر از مردم این کشور
در جستجوی مکانی امن برای زندگی راهی کشور همسایه ، کامرون شوند.
در ادامه تصاویری از پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون را ببینید.

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای
مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در
کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

جمهوری آفریقای مرکزی

پناهجویان آفریقای مرکزی در کشور کامرون

مهر نیوز

تاریخ بروزرسانی : 2017-06-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو