جشنواره گلهای پیازی در بوستان ملت شهر مشهد+تصاویر

جشنواره گلهای پیازی در بوستان ملت شهر مشهد+تصاویر گوناگون

جشنواره گلهای پیازی , این جشنواره بیش از ۱۰ میلیون بوته گل در بهار ۹۶ در سطح شهر و میادین مختلف آن کاشته شد که بیش از ۳۲۰ هزار از این تعداد گل های پیازی می باشد.

جشنواره گلهای پیازی

جشنواره گلهای پیازی , هر ساله با فرارسیدن فصل بهار ، جشنواره گل های پیازی در بوستان ملت
شهر مشهد برگزار می شود.
در این جشنواره بیش از ۱۰ میلیون بوته گل در بهار ۹۶ در سطح شهر و میادین مختلف آن کاشته
شد که بیش از ۳۲۰ هزار از این تعداد گل های پیازی می باشد.

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

جشنواره گل های پیازی

ایرنا

تاریخ بروزرسانی : 2017-04-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو