۱۰ دلیل ریجکت شدن ویزاهای شینگن

۱۰ دلیل ریجکت شدن ویزاهای شینگنگردشگری

دلایل ریجکت ویزای شینگن و راههای اعتراض به آن، عواملی باعث رد شدن ویزای شینگن در سفارت و یا کنسولگری می شود را بشناسید.

۱۰ دلیل ریجکت شدن ویزاهای شینگنReviewed by Admin on Jul 19Rating:

ریجکت شدن ویزاهای شینگن

ریجکت شدن ویزاهای شینگن ، عواملی باعث رد شدن ویزای شینگن در سفارت و یا کنسولگری می شود را
بشناسید.
این واقعیت است که یک ویزای شینگن در هر زمان ممکن است رد شود، چیزی که شاید مورد رضایت متقاضیان
اخذ ویزا نباشد.
بسیاری از متقاضیان اخذ ویزا گیج می شوند و قادر به درک دقیق دلیل رد شدن ویزای شینگن خود
نمی شوند.
به همین دلیل توضیحات ذیل در یافتن دلیل مشخص رد شدن ویزا به شما عزیزان کمک شایانی می کند.

۱. فعالیت جنایتکارانه گذشته یا کنونی

شرایط و اقدامات متقاضی در گذشته و حال، نقش بسیار مهم زیادی در تصمیم گیری افسر کنسولی در صدور
ویزای شینگن دارد.
در چنین مواردی، به این دلیل که تهدیدی برای سیاست عمومی، امنیت داخلی یا ثروت عمومی منطقه شینگن (به عنوان
مثال تروریسم، مواد مخدر، سوء استفاده از کودکان، اعتیاد، سایر جرایم جدی) تلقی می شود اخذ ویزای رد می شود.

10 دلیل ریجکت شدن ویزاهای شینگنریجکت شدن ویزاهای شینگن

۲. مدارک جعلی
۳. توضیح ناکافی برای اقامت

یکی دیگر از دلایل رد شدن ویزا توسط افسر کنسولی، نداشتن توجیه کافی و هدف از
پیش تعیین شده برای سفر است.
چنین موارد عبارتند از: عدم انطباق اشتغال و صلاحیت حرفه ای با وضعیت مالی ارائه شده ناتوانی در ارائه اسناد
و مدارک در مورد هدف از سفر و اقامت در منطقه شینگن از دست دادن دوره درخواست ویزا در انطباق
با برنامه سفر ارائه شده

۴. گذرنامه آسیب دیده
۵. گذرنامه نامعتبر

ارائه گذرنامه هایی که کمتر از سه ماه (۳) از اعتبار آنها باقی مانده اجازه
سفر به منطقه شینگن ندارند ارائه گذرنامه هایی که دو صفحه خالی برای ویزای مختلف ندارد ارائه سند دیگر به
جای گذرنامه معتبر ارائه ندادن گذرنامه معتبر برای افرادی که بیشتر از ده (۱۰) سال دارند

۶ . نداشتن هدف مشخصی از سفر

ریجکت شدن ویزاهای شینگناستفاده از سفارت
اشتباه از منطقه شینگن قادر نبودن به اثبات رزرو داشتن محل اقامت برای هر شب اقامت در منطقه شینگن قادر
نبودن به ارائه بلیط پرواز رزروی برای هر متقاضی

۷. نامه مرجع نامعتبر

عدم ارائه یک نامه رسمی در سربرگ اصلی با آدرس شرکت
و یا نویسنده آن ارائه نامه رسمی که سه (۳) ما از تاریخ صدور آن گذشته باشد.
ارائه یک نامه رسمی که مهر و امضای نویسنده نامه نداشته باشد.

۸. امرار معاش ناکافی

یکی از دلایلی که سفارت یا کنسولگری کشورهای شینگن حاضر به ارائه ویزا نیستند، عدم اثبات امرارمعاش کافی در طول
مدت اقامت در منطقه شینگن است چنین مواردی ممکن است شامل: عدم ارائه صورتهای مالی بیشتر از یک
(۱) ماه از تاریخ صدور آن عدم ارائه بیانیه ای از حساب جاری خود (ارائه اظهارات کارت اعتباری) نداشتن بودجه
کافی در صورتهای مالی ارائه شده عدم ارائه چک مسافرتی معتبر

۹. تولد غیر قابل قبول یا گواهی ازدواج

عدم ارائه گواهی تایید شده توسط مقامات رسمی، به
عنوان مثال وزارت کشور عدم ارائه گواهی به زبان غیر انگلیسی ترجمه توسط مترجم مجاز عدم اثبات گواهی مدنی عدم
توانایی در ارائه گواهی پدر و مادر کودک

۱۰. بیمه نامه نامعتبر

از جمله دلایل دیگر عدم توانایی در ارائه پوشش بیمه مسافرتی مناسب
برای مدت زمان اقامت در منطقه شینگن است.
چنین مواردی شامل: عدم امکان تامین یک پوشش بیمه مسافرتی در مقدار پیش بینی شده ارائه یک بیمه مسافرتی که
کشور مقصد آن را پوشش نمی دهد یا عدم توانایی در ارائه بیمه مسافرتی که سیاست معتبر در سراسر منطقه
شینگن داشته باشد ناتوانی برای نشان دادن یک بیمه مسافرتی که کل روز از سفر در منطقه شینگن را پوشش
دهد.
کوله پشتی

تاریخ بروزرسانی : 2017-07-19 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو