بیوگرافی باریش کیلیچ بازیگر جذاب ترک از ازدواج تا شغل دوم

بیوگرافی باریش کیلیچ بازیگر جذاب ترک از ازدواج تا شغل دوم چه خبر از کجا ؟

باریش کیلیچ بازیگر مشهور ترکیه ای که دو پسر دارد به جز حضور در حرفه بازیگری در ساخت و ساز نیز سرمایه گذاری کرده و به عنوان شغل دوم در این زمینه مشغول می باشد.