استوری چهره ها در روز شنبه ۶ خرداد را ببینید!

چهره ها در روز شنبه ۶ خرداد

چهره ها در روز شنبه ۶ خرداد , در مطلب امروز چهره ها در روز شنبه ششم خرداد ماه تصاویری
که هنرمندان مشهور کشورمان در بخش استوری اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته اند ، آورده ایم .

استوری بهزاد خداویسی در کافه هنرمندان

استوری ترلان پروانه بازیگر جوان سینما

استوری جوانه دلشاد بازیگر تازه کار کشورمان

استوری
روشنک عجمیان

استوری شاهرخ استخری

استوری خوشمزه فاطیما بهارمست

استوری فریبا نادری درباره افتتاح رستورانش

استوری مونا فرجاد درباره فوت
حمید آخوندی تهیه کننده سینما

استوری هستی مهدوی فر از بردن سگ خود به دامپزشکی

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی