تصاویر نوروزی هنرمندان مشهور!

هنرمندان مشهور

هنرمندان مشهور , در این مطلب عکسهایی از هنرمندان معروف کشورمان از جمله امیریل ارجمند و همسرش یاسمینا
باهر ، مجید مشیری ، مهدی باقربیگی ، عباس جمشیدی فر و همسرش و….
برای شما آورده ایم.
در ادامه این تصاویر را خواهید دید.

امیریل ارجمند و همسرش یاسمینا باهر

مجید مشیری و همسرش

عباس جمشیدی فر و همسرش

افسانه چهره آزاد و
همسرش شاهرخ فروتنیان

مهدی باقربیگی و فرزندانش

ماهچهره خلیلی و همسرش ابراهیم اشرفی

سارا صوفیانی و همسرش

فاطمه گودرزی و
دخترش آوا گنجی و پسرش پویان گنجی

با نیک صالحی همراه باشید.
گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی