ملیکا و مهراوه شریفی نیا در یک کارواش!+عکس

ملیکا و مهراوه شریفی نیا

ملیکا شریفی نیا به همراه خواهرش مهراوه شریفی نیا به یک کارواش رفته و در آنجا عکسی به یادگار گرفته
اند.

ملیکا شریفی نیا با انتشار عکس زیر نوشت:

*****

بعد از مدتها همزمان باهم رفتیم کارواش

دیدیم خیلی اتفاق نادریه گفتیم یه سلفی بگیریم یادمون نره چقدر خوش
گذشت

یهو یاد اینستاگرامش افتادم

بهش گفتم نامرد گذاشتی رفتی حالا من موندم و یه دنیا عکس که به جای
تو توشون تگ می شم !

پس کی صفحه تو دوباره باز می کنی ؟

خندید و گفت بابا من
که کانال زدم، اونجا دارم قصه هامو مى خونم، دستم بازتره.

امیدوارم دنبالش کنین و دست از سر کچل من بردارین

عکس ملیکا و مهراوه شریفی نیا

صفحه شخصی ملیکا شریفی نیا