لیلا اوتادی بازیگر سریال آرام می گیریم و جدیدترین پست های اینستاگرامی وی!

لیلا اوتادی بازیگر

لیلا اوتادی بازیگر | در این مطلب پست هایی از اینستاگرام لیلا اوتادی بازیگر سریال آرام می گیریم برای شما آورده ایم .
در ادامه با نیک صالحی همراه باشید.

خانومها باید شوخ طبع باشندو نشاطشان را حفظ کنند…
چون! زن ها قلب خانه اند! اگر شاد باشند قلب خانه می تپد .
زن ها اگر درخانه موهایشان را شکل دهند ، اگر صورتشان را آرایش کنند ، اگر لباسهای شاد بپوشند زندگی
در خانه جریان پیدا می کند.
زن ها اگر کودک درونشان هنوز شیطنت کند ، اگر شوخی کنند ، بخندند ، همه اهل خانه را به
زندگی نوید می دهند اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ غم بدهد،حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد،اگر ذره ای بی
حوصله و ناامید به نظر برسد تمام اهل خانه را به غم کشیده است …
آری ،زن بودن دشوار است زنان ارمغان آور شادی ، گذشت و خنده اند.
یادمان نرود قلب خانه باید بتپد،وقلب جامعه باید آراسته ومعقول،درجامعه ظاهرشود.
? آقای محترم مواظب قلب خانه ات باش ?

لیلاوعروسکهاش??? سالهاى زیبای کودکى،که تنها دغدغه مون عروسکهامون بودن بخیر گردآوری
گروه فرهنگی نیک صالحی