فضه سادات حسینی گوینده خبر : خدا را شکر که مادر نیستم!

  • دسته بندی ها: فرهنگی

فضه سادات حسینی

فضه سادات حسینی مجری و گوینده خبر صدا و سیمای کشورمان ایران از دل غمدیده مادر بنیتای هشت
ماهه پس از مرگ دخترش در اثر تشنگی و گرسنگی ، مینویسد.

فَضه سادات حسینی گوینده خبر صدا و سیما

خدا را شکر ک #مادر نیستم …
وگرنه یا از غصه جان میدادم یا بچه هایم را در خانه #حبس میکردم تا بلایی سرشان نیاید پ
ن: این روزها آنقدر #داغ و #درد دارم ک حرفم نمی آید فقط برای #آرامش دل این مادر داغدار، مثل
دردهای خودم، #امن_یجیب میخوانم …
# بنیتا

بنیتای هشت ماهه در آغوش مادرش

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی