عکس های بازیگران در اکران خصوصی فیلم«لامپ ۱۰۰»

مهناز افشار در اکران فیلم لامپ ۱۰۰

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم لامپ ۱۰۰

مهناز افشار در اکران فیلم لامپ ۱۰۰

بهنوش طباطبایی در اکران فیلم لامپ ۱۰۰

مهناز افشار در اکران
فیلم لامپ ۱۰۰