ضیافت افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب!

ضیافت افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب! فرهنگی

عکس هایی از ضیافت افطاری انجمن سینما و تئاتر را در ادامه خواهید دید.

ضیافت افطاری انجمن سینما

ضیافت افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس عصر روز دوشنبه ۲۲ خرداد ماه در بنیاد فرهنگی
روایت فتح برگزار شد.
در ادامه با ما همراه باشید.

ضیافت افطاری انجمن سینما

افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

ایرج راد در افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب
و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

حسین محب اهری و اصغر همت در افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع
مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

سعید سهیلی در افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر
انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

محمدرضا شریفی نیا در افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

محمدرضا شریفی نیا در افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

مسعود ده نمکی افطاری انجمن سینما و انجمن
تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

ضیافت افطاری انجمن سینما

افطاری انجمن سینما و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس

سینما تیکت

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-06-13 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :