صبا راد و همسرش مانی رهنما و گردش در شهر یزد!

صبا راد و همسرش مانی رهنما

صبا راد و همسرش مانی رهنما , در این مطلب عکس هایی دیدنی از صبا راد مجری تلویزیون و
همسرش مانی رهنما خواننده مشهور کشورمان که به تازگی ازدواج نموده اند ، برای شما آورده ایم .
صبا راد و همسرش در شهر یزد این تصاویر را ثبت کرده اند .
لطفا در ادامه با نیک صالحی همراه باشید .

استوری صبا راد درباره حضورش در شهر یزد

مانی رهنما و همسرش صبا راد

صبا راد در شهر تاریخی یزد

مانی رهنما و همسرش صبا راد

مانی رهنما و همسرش صبا راد

مانی رهنما و همسرش صبا راد

گردآوری گروه
فرهنگی نیک صالحی