سلفی سید محمد موسوی در دندانپزشکی + عکس

سلفی سید محمد موسوی در دندانپزشکی + عکس فرهنگی

سید محمد موسوی به دلیل پسوند عراقی در نام خانوادگی سید محمد موسوی ، برخی مدت ها می‌پنداشتند که اصالتی عراقی دارد و حتی در این باب رسانه‌های عربی به این قضیه دامن زدند تا اینکه وی در مصاحبه‎های متعدد توضیح داد که اصالت او اراکی بوده و به سبب برخی مشکلات به دزفول مهاجرت […]

سید محمد موسوی

به دلیل پسوند عراقی در نام خانوادگی سید محمد موسوی ، برخی مدت ها می‌پنداشتند که
اصالتی عراقی دارد و حتی در این باب رسانه‌های عربی به این قضیه دامن زدند تا اینکه وی در مصاحبه‎های
متعدد توضیح داد که اصالت او اراکی بوده و به سبب برخی مشکلات به دزفول مهاجرت کرده و در خوزستان
به جای پسوند اراکی، عراقی به او اطلاق شده و از این رو چنین تصوری پیش آمده که اصالت او
عراقی بوده است.

این نکته نیز قابل ذکر است که در اراک پسوند عراقی برای نام خانوادگی معمول است که ریشه در
نام قدیم منطقه اراک یعنی عراق عجم دارد.

سید محمد موسوی در دندانپزشکی

جام نیوز

تاریخ بروزرسانی : 2015-07-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو