واکنش حمید فرخ نژاد به نامزد نشدن فیلم لاتاری در جشنواره فجر!

حمید فرخ نژاد بازیگر لاتاری

حمید فرخ نژاد بازیگر لاتاری , در سی و ششمین جشنواره فیلم فجرفیلم لاتاری نامزد دریافت جایزه نشد. همین اتفاق باعث واکنش حمید فرخ نژاد بازیگر مشهور سینمای ایران شد.

حمید فرخ نژاد

نظر حمید فرخ نژاد بازیگر لاتاری درباره داوری های جشنواره

او در متن خود نوشت:

از صحبتهاي چند تن از داوران محترم جشنواره فيلم فجر چنين بر مي آيد كه عدم رضايت از مضمون فيلم _ترويج خشونت_به اجماع كلي داوران به صرف نظر از داوري ساير رشته هاي فني و بازي بازيگران اين فيلم انجاميده.

حمید فرخ نژاد بازیگر فیلم لاتاری

وظيفه حذف يا حضور كلي يك فيلم در پروسه رقابت بعهده هيئت انتخاب ميباشد نه هيئت داوری ،يا مثلا در صورت عدم رضايت هيت داوری از مضمون يك فيلم ميتوان در بخش فيلمنامه يا بهترين فيلم ،اثر مذكور را از گردونه رقابت حذف كرد.

حمید فرخ نژاد بازیگر سینما

برخورد داوران جشنواره با فيلم لاتاري خارج اصول تعريف شده داوري و ارزيابي اثار راه يافته
به بخش مسابقه و بدعتي خطرناك براي ارزيابي ساير عوامل توليد يك فيلم است
كه بايد جدا از مضمون اثر و با نگاه فني مورد ارزيابي قرار بگيرند.

فیلم لاتاری

سرپوش