جمله هایی آموزنده در اینستاگرام لیلا بلوکات!+تصاویر

  • دسته بندی ها: فرهنگی
لیلا بلوکات

لیلا بلوکات همراه با عکس زیر نوشت :

تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه
یک ضعف،آنچه ویرانمان می کند، روزگار نیست…
حوصله کوچک و آرزوهای بزرگمان است…
ثبت این لحظه از سروناز صبوری نازنین

متن لیلا بلوکات برای عکس زیر :

منتظر کسی نباشخودت خوشبختی را پیدا
کنامروز تو خوشبخترین انسانیبا وجود تمام سختی ها….
روزتون بخیر

گردآوری گروه فرهنگ و هنر نیک صالحی از اینستاگرام هنرمندان