جشن تولد یک سالگی دختر آزاده نامداری!

جشن تولد دختر آزاده نامداری

جشن تولد دختر آزاده نامداری , در این مطلب تصاویری دیدنی از مراسم جشن تولد یک سالگی گندم عبادی دختر آزاده نامداری برای شما آورده ایم . آزاده نامداری با انتشار تصاویر زیر در اینستاگرام خود نوشت : ….عادت به گذاشتن دوپست دريك روز ندارم اماگاهي،زندگي زيباييهايش رايكجا برايت هديه مي آورد،گرماي خانه وآرامش وعشق،باهم هرسه يكجا هيجانزده ات ميكنند? دلبركم! تو پنجم ماه مهربه دنياآمدي اما مهر امسال باروزهاي غم انگيزي شروع شد،روزهايي كه دلمان سراسر اندوه بود،وشهرمان يكپارچه سياهپوش. براي همين جشن كوچكمان رابراي آمدن تو به تعويق انداختيم.تو براي ما مهم ترين،باارزش ترين وعزيزتريني،اين خاطره را امشب ثبت ميكنم. نيمه ي مهرسال نود وشش.يكسالگيت مبارك فرشته ي معصوم من!خوش آمدي گندم زيبا

تصاویر جشن تولد دختر آزاده نامداری

جشن تولد1 سالگی دختر آزاده نامداری

جشن تولد1 سالگی دختر آزاده نامداری

تولد گندم عبادی دختر آزاده نامداری

تولد گندم عبادی دختر آزاده نامداری

تولد گندم عبادی دختر آزاده نامداری

تولد گندم عبادی دختر آزاده نامداری

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی