ماجرای توهین بهاره رهنما در نمایش دیگری به عکاس محجبه!

  • دسته بندی ها: فرهنگی

بهاره رهنما در نمایش دیگری

بهاره رهنما در نمایش دیگری , روابط عمومی تئاتر دیگری گفت: من خبر اخراج دختر محجبه توسط بهاره رهنما را قویاً تکذیب می‌کنم و اصلاً چنین اتفاقی نیافتاده است و متاسفانه نمی‌دانیم این خبر از کجا ساخته شده است.

بهاره رهنما

علی ژیان روابط عمومی نمایش “دیگری” به کارگردانی “بهاره رهنما” درخصوص اخبار منتشر شده در مورد رفتار توهین‌آمیز بهاره رهنما
با یک دختر محجبه در حین اجرای نمایش گفت: من این خبر را قویاً تکذیب می‌کنم و اصلاً چنین
اتفاقی نیافتاده است و متاسفانه نمی‌دانیم این خبر از کجا ساخته شده است.

بهاره رهنما

وی در همین راستا ادامه داد: اتفاق به این صورت است که بهاره رهنما در طول روند اجرای نمایش به خانمی که با دوربین عکاسی و با فِلَش عکاسی می‌کردند اعتراض کردند اما اینکه این قضیه مبنی بر
حجاب شخص بوده و یا اینکه فرد از سالن اخراج شده کاملاً بی اساس است.

بهاره رهنما

این روابط عمومی تئاتر خاطرنشان کرد: دیروز این مساله را با بهاره رهنما مطرح کردم و وی هم گفت
که چرا باید بابت خبری که حقیقت ندارد واکنشی نشان دهم.در اجرای یکشنبه شب اعتراض رهنما بیشتر به مسئولینی بود
که از عکاسی که هنوز از اصول اولیه کار آگاه نیست برای عکاسی استفاده کرده بودند.

بهاره رهنما

میزان