بازیگر مرد کشورمان : دیدار با رهبر انقلاب افتخار بزرگی برایم بود!

بیوک میرزایی

بیوک میرزایی درباره دیدار با مقام معظم رهبری اظهار کرد: از طرف سازمان صدا و سیما به دعوت معاونت صدا
و همچنین مدیر واحد نمایش به این مراسم دعوت شدم

بازیگر سینماو تلویزیون درباره علاقه خود برای دیدار مجدد با
مقام معظم رهبری بیان کرد: دیدار با رهبر معظم انقلاب افتخار بزرگی است، دوست داشتم این دیدار از نزدیک و
به صورت ملاقات خصوصی برگزار می شد.

وی افزود: اگر دیدار خصوصی با مقام معظم رهبری برایم مهیا شود از این طریق درباره مشکلات فرهنگی حاکم بر
سینما و تلویزیون و معضلات و مشکلاتی که در قشر بازیگری و سینما وجود دارد صحبت می کنم .

میرزایی افزود: این تنها فرصتی است که می توان با رهبری درباره مشکلاتی که در عرصه هنر وجود دارد صحبت
کرد، باید این وقت را غنیمت شمرد تا با رهبر معظم انقلاب صحبت کنیم.

بازیگر سینما و تلویزیون در پایان به حال وهوای خود در این جلسه اشاره کرد و گفت: دیدار با رهبر
معظم انقلاب افتخار بزرگی است و ای کاش دیداری با اقشار مختلف هنرمندان ترتیب داده شود و از این طریق
تمامی هنرمندان فرصت پیدا کنند که به محضر رهبری برسند و مشکلات خود را بیان کنند، دوست دارم تا با
ایشان درباره هنر حرف بزنم و از نظرات ایشان استفاده کنم.

قم فردا