المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر از قتل پدرش گفت!

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر

المیرا شریفی مقدم مجری شبکه خبر همراه با انتشار عکسی از آتنا اصلانی ، پرده از قتل به رسیدن پدرش در ۲۴ سال پیش برداشت.
وی نوشت :

آتنا اصلانی

قاتل دخترک معصوم به سومین قتل هم اعتراف کرد..
قاتلی که سالها شناسایی نشده بود و در بزرگترین جنایت خود ، دختری هفت ساله را قربانی کرد و ملتی
را در شوک و غم فرو برد.آیا بازهم جنایتی کرده است؟اعدام هم برای این جانیان کم است.
راحت بخواب دختر ناز? قاتل پدر من در این بیست و چهار سالی که شناسایی نشده مشغول چه کاری بوده؟
آیا به جنایتکاری ادامه داده یا مُرده؟ کسی که برای کیف بری و دزدی میاد و انسانی رو به قتل
میرسونه، ممکنه خیلی کارها بکنه! هرچند حالا کسی دنبالش نیست چون پرونده ما مختومه اعلام شد و من در حسرت
این پاسخ ماندم که چرا پیدا نکردند؟!

المیرا شریفی مقدم

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی