استوری چهره ها در اینستاگرام (۵۳)

استوری چهره ها-۵۳

استوری چهره ها-۵۳ , در مطلب امروز چهره ها در روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه تصاویری که هنرمندان
مشهور و معروف کشورمان در بخش استوری اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته اند ، آورده ایم .

استوری اینستاگرام پدرام کریمی مجری برنامه “باغ ملی”

استوری جالب ترلان پروانه

استوری اینستاگرام ساره بیات از اکران شدن فیلم
بیست و یک روز بعد

استوری اینستاگرام محمد علیزاده از رفتن به تبریز

استوری اینستاگرام نفیسه روشن در کنار محسن
افشانی

استوری اینستاگرام نیلوفر امینی فر مجری صداوسیما

استوری اینستاگرام هانیه غلامی

استوری جالب هانیه غلامی

استوری اینستاگرام هستی مهدوی
فر از بارش باران در تهران

گردآوری گروه فرهنگی نیک صالحی