استوری چهره ها در اینستاگرام (۱۰۴)

استوری چهره ها-۱۰۴

استوری چهره ها-۱۰۴ , در مطلب امروز چهره ها در روز یکشنبه دوم مهر ماه تصاویری که هنرمندان مشهور و
معروف کشورمان در استوری اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته اند ، آورده ایم .
لطفا در ادامه با نیک صالحی همراه باشید.

استوری اینستاگرام بهزاد خداویسی با گریم کار جدیدش

استوری اینستاگرام بهزاد خداویسی با گریم کار جدیدش

استوری اینستاگرام ستاره حسینی
بازیگر سریال گسل

استوری اینستاگرام سیاوش خیرابی درباره حضورش در نمایش مردمی فیلم من و شارمین

استوری اینستاگرام شاهرخ استخری
در کنار دخترش پناه

استوری اینستاگرام شاهرخ استخری در کنار دخترش پناه

استوری اینستاگرام المیرا شریفی مقدم درباره تشییع محسن
حججی

استوری اینستاگرام مژده لواسانی

استوری اینستاگرام مژده لواسانی از حسین منزوی

استوری اینستاگرام مبینا نصیری از کفش هایش

گردآوری
گروه فرهنگی نیک صالحی