آمار فروش فیلم‌های سینمایی در حال اکران در کشورمان!

آمار فروش

دفتر پخش نور تابان مبلغ آمار فروش فیلم «نفس» به کارگردانی نرگس آبیار ظرف ۹ روز گذشته را
۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

فیلم سینمایی سیانور شب گذشته (۲۷ آبان) به فروش ۷۱ میلیون تومان رسید.
و شهرستان تقریبا ۵۰ میلیون در شب گذشته فروش داشت.
آمار فروش کل فیلم در تهران یک میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان و در شهرستان ۶۱۰ میلیونی شد.
فروش کل فیلم یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان است.

فیلم سینمایی «یتیم‌خانه ایران» به مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان فروش در تهران دست یافت.
فیلم سینمایی «متولد ۶۵» به فروش ۶۰۵ میلیون تومان رسید و فیلم«نیمه‌شب اتفاق افتاد» از یک میلیارد گذشت و به
مبلغ یک میلیارد و ۳۰ میلیون تومان دست یافت.

همچنین فیلم «فروشنده» هم اینک به فروش فیلم ۱۵ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان رسید.
فروش فیلم «خشکسالی و دروغ» در تهران به مبلغ یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان رسید و در شهرستان ۸۰۴
میلیونی شد.
این فیلم به فروش ۲ میلیارد و ۳۱۴ میلیون تومان دست یافته است.

دفتر پخش نور تابان مبلغ فروش فیلم «نفس» ظرف ۹ روز گذشته را ۳۶۵ میلیون تومان اعلام کرد.
که این مبلغ مربوط به فروش تهران فیلم است.

سینماپرس