آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما از خبر ممنوع الکاریش گفت!

آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما

آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما , آرش ظلی پور مجری تلویزیون در خصوص حواشی بعد از
برنامه ای که مهرداد میناوند در آن حضور داشت و باعث دلخوری هواداران استقلالی شده بود و در ادامه
خبری مبنی بر ممنوع الکاریش در رسانه ها پیچید بود، صحبت کرد.

آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما

آرش ظلی پور مجری برنامه تلویزیون « من و شما » که چندی پیش خبری مبنی بر ممنوع الکاریش در
تلویزیون در رسانه ها پیچیده بود، گفت: من سالها روزنامه نگاری کرده ام وکاملا به این حوزه اشراف دارم ،
بعد از آن برنامه هیچ پیامی نه از سازمان صدا و سیما و نه از هیچ ارگان خاصی به من
نرسید.
البته که من بعد از آن برنامه از هواداران استقلالی عذرخواهی کردم با توجه به این موضوع که در آن
برنامه استقلالی ها هیچ نماینده ای نداشتند من باید به عنوان نماینده آنها می بودم.

آرش ظلی پور: پیامی در خصوص ممنوع الکاریم از سازمان به من نرسیده است

ظلی پور در باره این موضوع که این برنامه تا به امروز حاشیه های زیادی داشته است نیز گفت: ما
در این برنامه تیم نویسندگی داریم، یعنی آنها برای اجرا به من خوراک اطلاعاتی می دهند ، در این برنامه
خواستیم خیلی صریح و رک در خصوص زندگی کاری و شخصی مهمانانمان صحبت کنیم و آنها هم با همین پیش
زمینه بر روی صندلی برنامه می نشینند.
خواستیم فرهنگ سازی داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم حرف هایی که گاهی از دوستان صمیمی در دلمان می
ماند را بگوییم، زیرا خیلی وقت ها پیش آمده که دوستی ها سر این مسائل از بین میروند.

مهرداد میناوند و آرش ظلی پور مجری برنامه من و شما

وی در خصوص دعوت مهمانان نیز گفت: شاخصه دوم برنامه ما دعوت از مهمانان است و به علت رابطه خوبی
که هادی قندی (تهیه کننده) با هنرمندان دارد سعی کردیم مهمانان شناخته شده ای را دعوت کنیم و
اگر روزی به هر دلیلی نشد هنرمند مد نظرمان را دعوت کنیم به سراغ یک ورزشکار شاخص رفتیم .
همیشه مهمانانی در برنامه حضور داشته اند که کمتر در قاب تصویر برنامه های تلویزیونی بوده اند و حرف هایی
را گفته اند که شاید تا قبل از این در هیچ برنامه ای مطرح نشده بود.
دیباچه