آتش تقی پور و همسرش با تیپی خاص در جشن روز ملی سینما

آتش تقی پور بازیگر پیشکسوت ایرانی می باشد که در سال 24 متولد شده است
او لیسانس رشته بازیگری از دانشکده هنرهای دراماتیک می باشد او از سال 62
فعالیتش را آغاز کرده است او در سال 1349 با شهین علیزاده ازدواج کرده است
این بازیگر ایرانی و همسرش در آیین گرامیداشت روز ملی سینما حضور پیدا کرد
و در حاشیه آیین گرامیداشت روز ملی سینما به همراه همسرش عکسی را به
یادگار گرفت در ادامه تصاویری از آتش تقی پور و همسرش در حاشیه آیین گرامیداشت
روز ملی سینما را در نیک صالحی مشاهده کنید.

آتش تقی پور و همسرش

عکسی از آتش تقی پور وهمسرش در حاشیه آیین گرامیداشت روز ملی سینما.

تصاویری از آتش تقی پور و همسرش در جشن روز ملی سینما

آتش تقی پور در کنار همسرش

آتش تقی پور بازیگر پیشکسوت ایرانی

آتش تقی پور در جشن روز ملی سینما

24 آنلاین