تبلیغ روش‌های غیر‌مجاز ترک اعتیاد

فارس: مدير كل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: در بازار مكاره درمان اعتياد، افرادي با ادعاي هيئت درماني، درمان‌هاي تضميني و روش‌هاي ترك اعتياد از طريق سينه‌زني در هيئت‌هاي مذهبي از احساسات پاك مذهبي مردم سوء استفاده مي‌كنند كه به هيچوجه مورد تاييد وزارت بهداشت نيست.
محمد‌باقر صابري‌زفرقندي در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعي فارس‌‌ افزود: بر اساس گزارش‌هاي مختلفي كه وزارت بهداشت مي‌رسد .اكنون يكي از مشكلات ما در مديريت درمان اعتياد در كشور اين است كه افرادي با حضور در مجالس مختلف از جمله هيئت‌هاي عزاداري،‌ روش‌هاي درماني غير‌مجازي مانند هيئت درماني، درمان‌هاي تضميني اعتياد، درمان اعتياد با داروهاي گياهي و از اين قبيل را تبليغ مي‌كنند كه هيچ كدام مورد تأييد وزارت بهداشت نيست.

روش‌های غير‌مجاز ترك اعتياد

وي اضافه كرد:‌ هر روش درماني جديد اعتياد بايد پس از طي مراحل مشخص علمي، توسط وزارت بهداشت تاييد شود تا در پروتكل‌هاي درماني وارد شود. اما در‌ بازار مكاره‌اي كه متأسفانه امروز به نام درمان اعتياد به غلط در جامعه ترويج و تبليغ مي‌شود، خطرات زيادي سلامت مردم را تهديد مي‌كند.
وي گفت: گزارش‌هايي كه به وزارت بهداشت مي‌رسد حاكي از اين است كه افرادي مثلاً در هيئت‌هاي عزاداري با سوء‌استفاده از احساسات پاك مذهبي مردم، معتادان را به مجالس سينه‌زني مي‌برند و ادعا مي‌كنند كه از اين طريق اقدام به ترك اعتياد آنان مي‌كنند.
مدير كل سلامت روان، اجتماعي و مدارس وزارت بهداشت اضافه كرد: گزارش‌هايي كه به وزارت بهداشت رسيده از تهران و جاهاي مختلف كشور است و نشان مي‌دهد كه اين روش‌هاي غير علمي و غير مجاز رو به گسترش است، در برخي از مجالس حتي به معتادان دارو به خصوص داروهاي مخدر مي‌دهند كه به هيچوجه مورد تأييد وزارت بهداشت نيست.
صابري زفرقندي گفت: وزارت بهداشت مانع ورود روش‌هاي جديد درمان اعتياد به كشور نمي‌شود اما هر كس ادعاي درمان جديد كرد كه نبايد به او اجازه كار داد،‌ وزارت بهداشت هر روش جديد درماني را به چالش مي‌كشد و مدعيان آن بايد مدارك علمي مورد تأييد آن را بياورند، اگر تأييد شد كه قابل قبول است اما اگر از نظر علمي تأييد نشد وزارت بهداشت جلوي آن را مي‌گيرد.
وي افزود:‌ فعاليت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور براي گسترش روش‌هاي پيشگيري، درمان و كاهش آسيب علمي اعتياد شاهد اين مدعاست كه وزارت بهداشت از روش‌هاي جديد درمان اعتياد كه از تأييديه‌هاي علمي دارند، استقبال مي‌كند.
وي افزود: تأييد و ورود يك داروي جديد ترك اعتياد در كشور در حيطه وظايف معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت است كه پس از تأييد پروتكل‌هاي درماني آن انجام مي‌شود و براي تأييد ورود يك داروي ترك اعتياد به فهرست دارويي كشور بايد معيارها و استاندارهاي علمي آن وجود داشته باشد.
وي گفت: داروهاي جديد درمان اعتياد كه بايد مورد استفاده قرار گيرند اولاً بايد مورد تأييد مجامع معتبر جهاني قرار گيرند و در كشورهاي ديگر امتحان خود را پس داده باشند و در ايران نيز پايلوت آ‌ن‌ها جواب دهد تا نهايتاً ورود آن‌ها به كشور مجاز شود و البته پس از اين مرحله بحث تأمين هزينه‌هاي گزاف يك دارو مطرح مي‌شود زيرا مردم بايد توان خريد داروهاي جديد را داشته باشند.

مديركل سلامت روان وزارت بهداشت ادامه داد: وزارت بهداشت از داروهايي براي درمان اعتياد استقبال مي‌كند كه تأييديه‌هاي علمي لازم را داشته باشند، تجربه بيش‌تري در درمان اعتياد با استفاده از آن‌ها باشد، عوارض كم‌تري داشته باشند و براي مردم ارزان‌تر باشند. اين سياستي است كه درباره هر داروي جديد در دنيا اجرا مي‌شود.

وي گفت: استفاده از درمان‌هاي غير دارويي نيز يكي از دغدغه‌هاي وزارت بهداشت است كه متاسفانه در برخي مراكز تحقيقاتي و درماني اعتياد به آن توجه زيادي نمي‌شود و در برخي از اين مراكز مشهور توجه بيش از حدي به درمان اعتياد با متادون مي‌شود. ايراد وزارت بهداشت به اين مراكز اين است كه چرا تمركز بيش از حد به يك دارو آن هم داروي مخدر دارند و اعتراض مكرر رسمي و غير رسمي وزارت بهداشت به ترويج بيش از حد اين روش كاملاً روشن است.

صابري زفرقندي افزود: سم زدايي با متادون يك بخش كوچك درمان اعتياد است و اگر كسي بخواهد نگاه كلي تري به درمان اعتياد داشته باشد. نمي‌تواند روي دارو و روش خاصي تمركز كند. وزارت بهداشت معتقد است كه درمان‌هاي اعتياد اعم از درمان‌هاي دارويي و غير دارويي بايد فراگير باشد.

وي اضافه كرد: ساده‌سازي درمان اعتياد كمكي به موضوع نمي‌كند و وقتي كه مثلاً درمان از طريق سم‌زدايي نتيجه بخش نبود. ممكن است اين ذهنيت غلط را در مردم ايجاد كند كه پس اعتياد اصلاً درمان ندارد و نمي‌شود به معتادان كمكي كرد و اين خطرناك است.
مدير كل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: مشكل ديگر اين است كه برخي داروهاي مورد تأييد وزارت بهداشت مانند نالتركسون تحت پوشش بيمه نيست كه ما درخواست پوشش بيمه‌اي اين دارو را بارها به سازمان‌هاي بيمه‌گر داده‌ايم ولي استفاده از اين دارو نيز بخشي از درمان است و همه چيز درمان نيست.

وي كه اين سخنان را در واكنش به اظهارات اخير، حسن رفيعي، رئيس سابق مؤسسه تحقيقاتي داريوش وابسته به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مي‌زد، افزود: داروي كلونيدين نيز عوارضي بيش از داروهاي ديگر ندارد و در جايگاه خودش مؤثر است و به عنوان يك داروي علمي در دنيا مورد استفاده است و هنوز از رده خارج نشده است.

وي گفت: اين‌كه متادون بايد در دسترس همه باشد نيز يك نظريه است و بايد اثبات شود. خيلي از دانشمندان و صاحب‌نظران درمان اعتياد مخالف اين نظرند و به هر حال اين نظريه نيز بايد به تأييد مجامع معتبر علمي برسد. كسي حق ندارد نظر شخصي‌اش را به عنوان تنها راه درمان اعتياد تبليغ كند. چنين ادعاهايي توقع بيش از حد معمول در مردم ايجاد مي‌كند و عواقب بدي دارد.

صابري زفرقندي افزود:‌ درباره ترويج درمان با متادون وزارت بهداشت معتقد است كه تمام درمان‌ها از جمله اين درمان بايد تحت چارچوب مشخص و توسط افراد با صلاحيت انجام شود و همان طور كه يك جراح براي جراحي بايد مدارك و مستندات لازم را اخذ كرده باشد. فردي كه اجازه درمان با داروي مخدر متادون را دارد نيز بايد دوره‌هاي خاصي را گذرانده باشد و مستندات آن را ارائه كند.

وي تأكيد كرد: اين طور نيست كه ما متادون را به خيابان بريزيم همه مشكلات حل مي‌شود، درمان با متادون بايد طبق مقررات علمي، بهداشتي انجام شود و متولي تعيين اين مقررات نيز وزارت بهداشت است.