(Neglected Invisible Drugs) الکل ، توتون و قهوه

dchq.ir:داروهاي نامريي يا فراموش شده- كه اصطلاحا در مورد الكل، توتون و قهوه به كار برده مي شود – در واقع به سه گروه از موادي اطلاق مي گردد كه به طور گسترده اي مورد مصرف عموم قرار مي گيرند، ولي اكثريت قريب به اتفاق مصرف كنندگان تشخيص نمي دهند و يا غفلت مي كنند كه اين مواد جزو داروها و مواد اعتياد آور هستند. اين مواد شامل موارد زیر می باشند:

الف- الكل اتانول يا الكل اتيليك (Ethylic Alcohol)

ب- توتون و دخانيات (نيكوتين

ج- قهوه (كافئين) (Coffee-Caffeine)