۱۲ باور اشتباه در ترک اعتیاد

باور اشتباه اول: مصرف موادمخدر به عنوان راه درمان برخي از بيماري ها که خيلي از افراد به محض شروع درد يا بروز عوارض بعضي از بيماري ها مانند ديابت، سرماخوردگي، پادرد، کمردرد، گوش درد، دل درد و نظاير آن دست به دامان مصرف موادمخدر مي شوند. در رد اين باور بايد گفت موادمخدري که ابتدا بعنوان مسکن توسط اشخاص مصرف مي شود در دراز مدت علاوه بر ايجاد وابستگي، باعث قطع يا تخفيف درد شده بيمار را از مراجعه به پزشک باز مي دارد .در نتيجه علت بروز درد و ناراحتي ناشناخته مانده و به محض قطع ماده مخدر درد با شدت بيشتري آغاز خواهد شد. مثال عيني در اين مورد، صاحبخانه اي است که دزدگيري را در طبقه پايين منزلش نصب کرده و چندين بار عوامل مختلف باعث روشن شدن آن مي شود تا حدي که حوصله او سر مي رود و هنگاميکه سارقان به خانه اش وارد مي شوند دزدگير به صدا درمي آيد. به تصور اينکه باز سيم هايش اتصالي کرده و خواب او را مختل ساخته، دزدگير را خاموش مي کند و مي خوابد; اما صبح فردا با خانه خالي مواجه مي شود در اين صورت نمي تواند از دزدگير هيچ ايرادي بگيرد و غفلت خود را به پاي خرابي آن بيندازد چون دزدگير به موقع اعلام خطر کرده ولي او به هشدارش بي توجهي کرده است. پس درد عضو آسيب ديده هم وقتي بوسيله موادمخدر موقتا آرام مي شود نمي گذارد پيام درد به مغز برسد و فرد درمان اساسي ببيند. متاسفانه اين قبيل افراد با شروع مجدد درد هم باز به موادمخدر روي مي آورد و اين بار مقدار مصرف آن را زيادتر مي کند که اين خود نيز آغاز مشکلي جدي تر به نام «اعتياد» است. مرد از درد دندان به خود مي پيچد، دوستش به او پيشنهاد مي کند براي تسکين دردش بهتر است مقداري ترياک مصرف کند! ممکن است درد دندان يا سرماخوردگي بعد از مدتي فروکش کند اما فرد اگر موادمخدر را مصرف نکند بدنش به شدت واکنش شديدتري نشان مي دهد.
باور اشتباه دوم: مصرف تفنني يا گهگاه موادمخدر، اعتيادآور نيست. اين باور غلط است زيرا فردي که روي سرسره به سختي خودش را نگه داشته و مواظب است سر نخورد نمي تواند مطمئن باشد که در نهايت خسته نمي شود و به پايين سقوط نمي کند. فراموش نکنيم که هيچ فرد معتادي در ابتداي مصرفش نمي دانسته روزي آلوده خواهد شد. بايد گفت، مغز به موادمخدر واکنش نشان مي دهد به گونه اي که فرد را مجبور مي کند هر روز مقدار آن را بيشتر و فاصله هاي مصرف را کمتر کند. پس مصرف تفنني يعني لغزش تدريجي به سمت اعتياد.
باور اشتباه سوم: مصرف موادمخدر باعث بي خيالي، افزايش کارآيي و رفع خستگي مي شود. اين نيز يک باور غلط است زيرا اگر شما يک لامپ 6 ولت يا آرميچر کوچک به برق مستقيم وصل کنيد لامپ، نوري شديد داده و آرميچر با شدت فراواني خواهد چرخيد امام چند لحظه بعد؟! متاسفانه هر دو خواهند سوخت. پس اگر چه مواد بصورت موقتي مي توانند يک انرژي کاذب به فرد بدهند تا مدت طولاني تري کار کند، اما اين روال تا کي ادامه خواهد داشت؟ يک ماه، يک سال و يا پس از مدتي کلا توان کار کردن را از فرد خواهد گرفت يا فردي که چک او برگشت خورده يا با همسرش دعوايش شده سريعا سراغ مواد مي رود غافل از اينکه مواد فقط صورت مسئله را پاک مي کند ولي آن را حل نمي کند.
باور اشتباه چهارم: مصرف موادمخدر باعث رفع اختلالات جنسي مي شود. اين باور غلط که متاسفانه اغلب توسط دوستان و اطرافيان فرد القا» مي شود و در بين آقايان شيوع بالايي داشته يکي از دلايل مهم گرايش به موادمخدر در ايران مي باشد که در توضيح آن بايد گفت شايد مصرف مواد در کوتاه مدت اين نتايج را به دنبال داشته باشد ولي قطعا در درازمدت نه تنها باعث افزايش توان جنسي نشده بلکه مشکلات متعددي را نيز در امر فرزند آوري موجب خواهد شد.
باور اشتباه پنجم: حشيش (بنگ،چرس) اعتيادآور نيست! اين باور که بيشتر در بين جوانان و نوجوانان ديده مي شود عامل مهم گرايش آنها به مصرف مشروب بويژه در مجالس عروسي و مصرف حشيش يا بنگ بصورت سيگار مي باشد که در رد اين باور بايد گفت آسيب هاي ناشي از مصرف حشيش و مشروبات الکلي به مراتب از ساير موادمخدر بيشتر بوده و ترک آنها را نيز مشکل تر مي کند.
باور اشتباه ششم: ترياک اگر اصل باشد اعتيادآور نيست. اين عده بر اين باورند که علت اعتياد آنها ترياک هاي ناخالص امروزي است وگرنه ترياک اصل اعتيادآور نيست. اين عقيده خنده آور نيز کاملا از نظر علمي رد مي شود چرا که اعتياد، ترياک خالص يا ناخالص نمي شناسد و هر دو وابستگي ايجاد مي کنند.
باور اشتباه هفتم: پاکسازي بدن پس از ترک. عدهاي از معتادان بعد از ترک اعتياد به سراغ مصرف مشروب مي روند و معتقدند که با خوردن مشروبات الکلي، بدنشان صاف شده! راحت تر مي توانند ترک کنند که اين نيز يک باور غلط است زيرا آتش را با آتش نمي توان خاموش کرد. موادمخدر، موادمخدر است حال چه ترياک، چه حشيش و چه مشروبات الکلي. اسامي را ما انتخاب مي کنيم ولي مغز به همه آنها مي گويد «موادمخدر.» پس اين يعني از چاله درآمدن و در چاه افتادن.
باور اشتباه هشتم: من بعد از ترک مواظب خودم هستم و اراده من مهم است و ربطي به نگه داشتن جنس در خانه و يا در ارتباط با دوستان و اقوام آلوده ندارد. متاسفانه اين باور اشتباه بسياري از معتادن را بعد از ترک دوباره به کام اعتياد مي کشاند . آنان بايد بدانند نگه داشتن مواد در منزل، ارتباط دوستان و اقوام الوده ارتباطي با ساقي و … مي تواند ايجاد وسوسه کرده، عامل لغزش يا عود بيماري آنها گردد.
باور اشتباه نهم: عموي من که پنجاه سال دارد حدود 20 سال از عمرش را ترياک مصرف کرده ولي هيچ اتفاقي نيفتاده پس من هم مي توانم مثل او باشم. اين نيز يک باور غلط است زيرا اتفاق را بايد متخصص تشخيص دهد که افتاده يا خير .اما قطعا ايشان اگر مصرف نمي کرد عمر طولاني تري مي کرد از طرفي خيلي از آسيب هاي رواني، عاطفي، اجتماعي و حتي جسماني را ما نمي توانيم از ظاهر فرد تشخيص دهيم. چه بسا ايشان ساليان سال از اين آسيب ها در رنج است ولي اظهار نکرده است تا مورد ملامت قرار نگيرد.
باور اشتباه دهم: مصرف مواردي مثل سيگار، ناس، انفيه و قليان ميوه اي ايرادي ندارد. در توضيح بايد گفت ممکن است مصرف اين مواد وابستگي ايجاد نکند اما کسي که آنها را مصرف مي کند مطمئنا نامزدي اش را با موادمخدر اعلام مي کند. بعبارتي کسي که قليان ميوه اي يا سيگار مي کشد راحت تر مي تواند ترياک هم بکشد.
باور اشتباه يازدهم: مصرف موادمخدر باعث افزايش تمرکز و يا افزايش توان يادگيري مي شود. همانطور که قبلا اشاره شد ممکن است نتايج موفقي را شاهد باشيم ولي مطمئن باشيد در دراز مدت نه تنها تمرکز ندارد بلکه باعث حواس پرتي و وابستگي نيز خواهد شد. پس بهتر است براي نيل به اين هدف، از راهکارهاي علمي و پزشکي استفاه نماييد.
باور اشتباه دوازدهم: ترک مواد بوسيله خود مواد. مثلا فردي که کريستال مصرف مي کرده حالا ترياک را جايگزين مي کند تا بتواند کريستال را ترک کند. اين نيز باور غلطي است يعني از چاله به چاه افتادن. در انتها بايد متذکر شد اعتياد يک بيماري مزمن، باهوش و پيشرونده است و براي مقابله با آن ابزار متعددي نياز است که از آن جمله اند : دارو درماني در کلينيک هاي معتبر، جلسات NA ، گروه درماني ويژه آنها، رعايت کردن چراغ قرمزها و…

http://www.ebtekarnews.com