۹۷‬درصد معتادان، اعتیاد را از سیگار شروع کردند.

۹۷‬درصد معتادان، اعتیاد را از سیگار شروع کردند. اعتیاد

idna.ir : استاد دانشکده بهداشت یزد گفت: در بررسی پرونده ‪ ۱۰۰‬فرد مراجعه‌کننده به مراکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی‌این شهرستان در سال ‪ ،۱۳۸۳‬مشخص شد که ‪ ۹۷‬درصد آنان اعتیاد را از سیگار شروع کردند. حسین فلاح زاده، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گروه سنی این افراد را ‪ ۱۶‬تا […]

idna.ir : استاد دانشکده بهداشت یزد گفت: در بررسی پرونده ‪ ۱۰۰‬فرد مراجعه‌کننده به مراکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی‌این شهرستان در سال ‪ ،۱۳۸۳‬مشخص شد که ‪ ۹۷‬درصد آنان اعتیاد را از سیگار شروع کردند. حسین فلاح زاده، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گروه سنی این افراد را ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۲‬سال، ذکر کرد.

استاد دانشگاه یزد: ‪ ۹۷‬درصد معتادان، اعتیاد را از سیگار شروع کردند استاد دانشکده بهداشت یزد گفت: در بررسی پرونده ‪ ۱۰۰‬فرد مراجعه‌کننده به مراکز پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی‌این شهرستان در سال ‪ ،۱۳۸۳‬مشخص شد که ‪ ۹۷‬درصد آنان اعتیاد را از سیگار شروع کردند. حسین فلاح زاده، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گروه سنی این افراد را ‪ ۱۶‬تا ‪ ۳۲‬سال، ذکر کرد. وی اظهار داشت: بر اساس این تحقیق، ‪ ۶۸‬درصد این افراد به انگیزه تفریح، ‪ ۲۱‬درصد به علت مشکلات زندگی و فقر اقتصادی و ‪ ۱۱‬درصد برای تسکین درد روحی به مواد مخدر روی آوردند. او افزود: ‪ ۸۱‬درصد مراجعان، تریاک، ‪ ۱۰‬درصد هرویین و بقیه حشیش را به عنوان نخستین مواد افیونی مصرف کرده‌اند. به گفته فلاح زاده، ‪ ۶۴‬درصد این معتادان به پیشنهاد دوستان، ‪ ۱۵‬درصد با نظر خود و ‪ ۱۳‬درصد با پیشنهاد بستگان به مواد مخدر روی آوردند. وی بیان داشت:باید به‌معتادان بعنوان بیمار نگریسته‌شود و امکانات حمایتی ویژه برای درمان آنها اختصاص یابد. این استاد دانشگاه، افزایش آگاهی افراد به خصوص قشر جوان را در پیشگیری از اعتیاد موثر دانست و اظهار داشت: داشتن آزادی عمل از یک طرف، و تعیین حدود مرزهای کاملا مشخص و روشن از طرف دیگر، در پیشگیری از اعتیاد جوانان نقش کلیدی دارد. فلاح زاده همچنین بر نقش مهم مراکز آموزشی،اقتصادی، دستگاههای زیربنایی و مراکز قضایی و انتظامی در مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

منبع خبر: یزد، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴-۰۵-۰۹‬

تاریخ بروزرسانی : 2005-11-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو