(گروه بنزو دیازپینها) فلونیترازپام

dchq.ir: فلونيترازپام
از دسته بنزوديازپين‌ها (Schedule IV)و تضعيف كننده سيستم اعصاب مركزي است.فلونيتر ازپام ماده مخدر خاص مهمانيهاست كه بيشتر از طرف مكزيك به آمريكا قاچاق مي‌شود اين ماده در مشروب فروشي،‌كلوپهاي شبانه و… مورد سوء استعمال قرار مي‌گيرد. در برخي مصرف كنندگان ‌اين ماده ميل جنسي را شديداً افزايش داده و بعضاً موجب ارتكاب تجاوز مي‌شود. گرچه اين دارو بصورت قانوني درسراسر جهان توزيع مي‌شود، اين ماده هيچ مصرف پزشكي در آمريكا ندارد. ‌نامهاي تجاري آن عبارتند از : Rohypnol، roofies،rope، R2، Roypnol

استفاده پزشكي :

فلونيتر ازپام در بيش از 70 كشور به فروش مي‌رسد و از آن جهت درمان كوتاه مدت بي خوابي استفاده مي‌شود.

وابستگي جسمي‌ و رواني :

استفاده مزمن از فلونيترازپام مي‌تواند باعث وابستگي شود. وعدم استفاده از آن موجب سندرم ترك گردد.

تحمل داروئي Tolerance:

همانند ساير داروهاي دسته بنزوديازپين تحمل داروئي ايجاد مي‌كند.

استفاده پزشكي :

فلونيتر ازپام در بيش از 70 كشور به فروش مي‌رسد و از آن جهت درمان كوتاه مدت بي خوابي استفاده مي‌شود.

وابستگي جسمي‌ و رواني :

استفاده مزمن از فلونيترازپام مي‌تواند باعث وابستگي شود. وعدم استفاده از آن موجب سندرم ترك گردد.

تحمل داروئي Tolerance:

همانند ساير داروهاي دسته بنزوديازپين تحمل داروئي ايجاد مي‌كند.

مدت اثر (Duration):

تاثير فلونيترازپام حدوداً 20-15 ساعت پس از استفاده از راه دهاني شروع شده و 47 ساعت ادامه داد. البته اثرات خفيف آن تا 12 ساعت پس از استفاده باقي مي‌ماند.

روشهاي سوء استعمال:

اين ماده مخدر در دوزه‌هاي mg1 و mg5 وجود دارد البته قبلاً فرمهاي تزريقي آن با دوز m1/2mg وجود داشته كه اخيراً از رده توليد خارج شده است.

اثرات :

‌آرامبخش، شل كردن عضلات، كاهش اضطراب

مصرف بيش از اندازه (Overdose):

علاوه برافت فشارخون،‌اختلال حواس، گيجي، اختلالات بينايي، گمگشتگي و ناراحتي دستگاه گوارش و احتباس ادرار مصرف بيش از حد آن موجب مرگ مي‌شود.

ترک (Withdrawal):

همانند ساير داروهاي گروه بنزوديازپين قطع ناگهاني دارو پس از استفاده روزانه موجب حملات اضطراب مي‌شود.