کشیدن سیگار برای رانندگان تاکسی تخلف است

کشیدن سیگار برای رانندگان تاکسی تخلف است اعتیاد

هموطن:کشیدن سیگار برای رانندگان تاکسی هنگام رانندگی تخلف است و بامتخلفان برخوردخواهد شد .مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی‌, سیگار کشیدن هنگام رانندگی تخلف است. تیموری افزود : مسافرانی که با رانندگان متخلف مواجه می شوند, موضوع را به سازمان تاکسی رانی اعلا‌م کنند تا این سازمان آن […]

هموطن:کشیدن سیگار برای رانندگان تاکسی هنگام رانندگی تخلف است و بامتخلفان برخوردخواهد شد .مدیرعامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران گفت: براساس آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی‌, سیگار کشیدن هنگام رانندگی تخلف است.
تیموری افزود : مسافرانی که با رانندگان متخلف مواجه می شوند, موضوع را به سازمان تاکسی رانی اعلا‌م کنند تا این سازمان آن را پیگیری کند.برخی از رانندگان تاکسی در مقابل اعتراض مسافران به سیکار کشیدن‌, خواهان‌پیاده شدن مسافر معترض می شوند .

تاریخ بروزرسانی : 2006-09-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد