وزارت بهداشت باید قرص های روان گردان را جمع کند.

وزارت بهداشت باید قرص های روان گردان را جمع کند. اعتیاد

idna.ir :برخی منابع رسمی و غیررسمی از افزایش مصرف قرصهای روان گردان و شادی آور سخن می رانند اما جانشین رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی می گوید: ناجا نمی تواند سیستم دارویی کشور را متوقف کند و وزارت بهداشت باید قرصهای روان گردان را جمع آوری کند. برخی منابع رسمی و غیررسمی […]

idna.ir :برخی منابع رسمی و غیررسمی از افزایش مصرف قرصهای روان گردان و شادی آور سخن می رانند اما جانشین رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی می گوید: ناجا نمی تواند سیستم دارویی کشور را متوقف کند و وزارت بهداشت باید قرصهای روان گردان را جمع آوری کند.
برخی منابع رسمی و غیررسمی از افزایش مصرف قرصهای روان گردان و شادی آور سخن می رانند اما جانشین رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی می گوید: ناجا نمی تواند سیستم دارویی کشور را متوقف کند و وزارت بهداشت باید قرصهای روان گردان را جمع آوری کند.
سردار فودازی در حاشیه حضور در مرکز نظارت همگانی ناجا در جمع خبرنگاران افزود: در قانون فعلی قرصهای شادی آور جزو مواد مخدر به شمار نمی رود. وی خواستار تشدید مبارزه با مواد مخدر و مجازات عاملان آن شد و اعلام کرد: ۲۲درصد معتادان را کارگران ساده ، ۱۱درصد را کاسبها و ۶درصد را کارمندان بازنشسته تشکیل می دهند. وی تصریح کرد: ۹۷درصد معتادان جامعه مرد و تنها ۳درصد آنها زن هستند. همچنین ۷۰درصد افراد به تریاک و ۱۲درصد به هروئین اعتیاد دارند.
فرستنده خبر: Hasani

تاریخ بروزرسانی : 2005-12-08 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو