نتایج نگرش ایرانیان به مصرف موادمخدر

نتایج نگرش ایرانیان به مصرف موادمخدر

ایسنا-مجری طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر اذعان کرد: نتایج این طرح نشان داد که یک سوم از جامعه حداقل یکی از انواع مواد مخدر را دیده‌اند و این امر از رواج و در دسترس بودن مواد مخدر در جامعه حکایت دارد. محمدعلی زکریایی ـ جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ـ صبح روز […]

ایسنا-مجری طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر اذعان کرد: نتایج این طرح نشان داد که یک سوم از جامعه حداقل یکی از انواع مواد مخدر را دیده‌اند و این امر از رواج و در دسترس بودن مواد مخدر در جامعه حکایت دارد. محمدعلی زکریایی ـ جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ـ صبح روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر به عنوان اولین طرح جامع ملی در ۲۵ سال گذشته با گستردگی در سطح ۲۴ استان کشور و با جامعه نمونه آماری ۱۴ هزار نفری در سال ۱۳۸۳ توسط مرکز تحقیقات آموزش و فناوری اطلاعات دبیرخانه ستاد، با همکاری ۵۰۰ نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران حرفه‌ای، پرسشگران باتجربه و مدیریت موسسات معتبر پژوهشی به اجرا درآمد.
«گلف‌بازان» و «گل کوچک‌بازان» هر کدام گرایش خاص خود را به مصرف مواد مخدر دارند

شناخت عمومی جامعه ایرانی نسبت به مواد مخدر بالاست

وی با اشاره به این که در این طرح موضوعات مختلفی از جمله کاهش تقاضا، مقابله با مواد مخدر و آینده مصرف مواد مخدر در کشور در قالب ۲۲۰ سوال مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: طبق نتایج این طرح، مشخص شد که الگوی مصرف مواد مخدر مطابق با اقشار مختلف در کشور متفاوت است؛ بدین مفهوم که برای مثال افرادی که گلف‌بازی می‌کنند، مواد مخدر و مشروبات‌الکلی خاص خود و افرادی که گل کوچک بازی می‌کنند، نیز مواد مخدر و مشروبات‌الکلی خاص قشر خود را مصرف می‌کنند.

این پژوهشگر با تاکید بر این که در دنیای کنونی، مصرف مواد مخدر رابطه مستقیم با عادت‌ها، سلایق و سبک زندگی افراد دارد، به دیگر نتایج مطالعه توصیفی خود اشاره و اضافه کرد: یک سوم جمعیت نمونه این طرح، مواد مخدر را می‌شناختند که این امر نشان دهنده این حقیقت است که اساسا شناخت عمومی جامعه ایرانی نسبت به مواد مخدر بالاست.

مصرف مواد مخدر در کشور در ۱۰ سال آینده افزایش می‌یابد

وی با بیان این که ۸۳ درصد از مجموع جمعیت آماری این تحقیقات عنوان کرده‌اند که مصرف مواد مخدر در کشور در ۱۰ سال آینده افزایش می‌یابد، تصریح کرد: مواد مخدر در این طرح در سه گروه مواد سنتی شامل تریاک، حشیش، هروئین، شیشه، گروه دوم شامل کوکائین و ماری‌جوانا و گروه سوم شامل اکستازی و LSD تقسیم‌بندی شده‌اند که متاسفانه ۹۱ درصد اعلام کردند که مواد مخدر سنتی را به طور کامل می‌شناسند و شمار افراد آشنا با دسته سوم یعنی مواد اعتیاد آور صنعتی نیز ۴۴ درصد بوده است.

زکریایی با اعلام این که طبق نتایج این طرح، متاهلان بیشتر مواد مخدر دسته اول و مجردها بیشتر مواد اعتیاد آور دسته دوم و سوم را می‌شناسند، خاطر نشان کرد: افرادی که از تحصیلات بیشتری نسبت به سایر افراد برخوردار هستند، مواد مخدر را نیز بیشتر می‌شناسند.

وی با اعلام این که ۳۶ درصد از جمعیت نمونه آماری اعلام کرده‌اند که تریاک را شخصا دیده‌اند، ادامه داد: ۷۶ درصد از این جمعیت عنوان کردند که میزان مصرف مواد مخدر در جهان، ۸۱ درصد بوده که این میزان مصرف در کشور ما به ۸۲ درصد می‌رسد. همچنین یافته‌های این طرح نشان می‌دهد که مردم معتقدند که میزان مصرف مواد مخدر در شهرهای ایران بیشتر از سایر مناطق است.

تریاک اولین ماده مصرفی ایرانیان از نگاه ۷۸ درصد مردم

اعلام نگرانی شدید ۸۴ درصد خانواده‌ها نسبت به احتمال مصرف مواد مخدر توسط فرزندان

به گزارش ایسنا، مجری طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر با بیان این که ۷۸ درصد از جمعیت نمونه این طرح به ترتیب، تریاک، ۵۶ درصد، حشیش، ۵۰ درصد، هروئین و ۲۲ درصد، اکستازی را دارای بیشترین مصرف در کشور عنوان کردند و یادآور شد: ۸۹ درصد از این افراد، دوستان ناباب، ۸۲ درصد، خانواده مصرف کننده مواد مخدر و ۷۷ درصد بیکاری را به عنوان عوامل اصلی گرایش به مصرف مواد اعتیادآور برشمردند که اکثر این متغیرها نه متغیرهای شخصی بلکه عوامل اجتماعی هستند و این امر از اهمیت و تاثیرگذاری معضلات اجتماعی در گرایش به مصرف مواد مخدر حکایت دارد.

وی در ادامه با اشاره به این که ۸۹ درصد از جمعیت نمونه این طرح، مصرف مواد مخدر را در تغییر رفتار انسان موثر دانسته‌اند، افزود: ۸۴ درصد خانواده‌های شرکت کننده در این طرح، اعلام کردند که از احتمال مصرف مواد مخدر توسط فرزندانشان به شدت نگرانند، لذا خواستار توجه بیشتر دولت به کاهش توزیع مواد مخدر شدند.

تکثرگرایی مصرف مواد مخدر در ایران بسیار قابل توجه است

دسترسی راحت به مواد مخدر از دیدگاه ۷۰ درصد مردم

این پژوهشگر همچنین با اشاره به این که هفت درصد از شرکت‌کنندگان این طرح، فشارهای اجتماعی را از عمده عوامل موثر در گرایش به مصرف مواد مخدر دانسته‌اند، خاطر نشان کرد: تکثرگرایی مصرف مواد مخدر در ایران بسیار قابل توجه بوده، بدین مفهوم که نوع نگاه هر استان کشور به مصرف مواد مخدر متفاوت است و نمی‌توان مصرف کنندگان و نوع مواد مصرفی در استان‌های جنوبی، شمالی یا مرکزی را با هم مقایسه کرد.

وی با اذعان به این که ۷۰ درصد در جمعیت نمونه این تحقیق اعلام کردند که مواد مخدر به راحتی در اطرافشان یافت می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر در شهرها، مواد مخدر و اعتیادآور آسان‌تر از سایر مناطق در دسترس افراد قرار می‌گیرد.

موفقیت دولت در کاهش مصرف مواد مخدر تنها مورد تایید ۷ درصد مردم است

۱۰درصد مردم، موافق مصرف مواد مخدر توسط افراد مسن

زکریایی همچنین با تاکید بر این که ۶۴ درصد از شرکت کنندگان در این طرح اعلام کردند که مصرف مواد مخدر در ۱۰ سال آینده بسیار زیاد و بیشترین نوع ماده مصرفی تریاک خواهد بود، گفت: تنها هفت درصد از شرکت‌کنندگان در این طرح به این سوال که دولت تا چه میزان در کاهش مصرف مواد مخدر موفق بوده است، پاسخ «خیلی» دادند و ۴۴ درصد نیز تاکید کردند که برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح کشور باید افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: ۱۰ درصد مردم طبق مطالعات این طرح با مصرف مواد مخدر از سوی افراد مسن، موافقند و البته ۸۸ درصد نیز خانواده سالم را مهم‌ترین عامل جلوگیرنده از مصرف مواد مخدر عنوان کردند.

مجری طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر، با اشاره به این که ۵۲ درصد از شرکت‌کنندگان در این طرح، گسترش مراکز ترک اعتیاد و ۸۲ درصد برنامه‌ریزی بیشتر دولت برای پیشگیری و کاهش تقاضای مواد مخدر را خواستار شدند، گفت: طبق نتایج این طرح، ایجاد اشتغال، مقابله پلیسی با مواد مخدر و فرهنگ‌سازی در کاهش مصرف مواد، به ترتیب ۲۸، ۲۱ و ۱۶ درصد در کاهش گرایش به اعتیاد موثر هستند.

نظریه عمومی اعتیاد در کشور تدوین شود

یک‌هزار و ۹۶۹ نوع ماده اعتیادآور صنعتی و شیمیایی در دنیا تولید می‌شود

وی خواستار تدوین نظریه عمومی اعتیاد در کشور شد و تصریح کرد: در حال حاضر پژوهشگرانی که در زمینه اعتیاد فعال هستند در حوزه‌های خود و به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند در حالی که فعالیت‌های این افراد باید در یک مجموعه، متمرکز شود.

وی با بیان این که در حال حاضر کشورهای مختلف در دنیا در حال رسیدن به یک نقطه مشترک از نظر مصرف مواد مخدر به مفهوم اجتماعی و فرهنگی هستند، گفت: طبق نتایج یک پروژه در کشور، یک‌هزار و ۹۶۹ نوع ماده اعتیادآور صنعتی و شیمیایی در دنیا تولید و تقسیم‌بندی شده است.

این پژوهشگر همچنین تاکید کرد: آموزش و پرورش باید به حدی برسد که خروجی‌های آن، انسان‌هایی اجتماعی باشند، زیرا برخورداری از شخصیت اجتماعی قوی، خود از عوامل موثر در کاهش گرایش به مصرف موادمخدر است.

انسجام خانوادگی و ‌باورهای مذهبی، مهم‌ترین عوامل کاهش گرایش به اعتیاد

نگرش طبقات متوسط نسبت به مصرف مواد مخدر مثبت‌تر از سایر قشرها

مصرف مواد مخدر از نظر مردم امری اجتماعی است و نه روانشناختی

وی در بخش پایانی سخنان خود، به جمع بندی نتایج طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر اشاره و تاکید کرد: انسجام خانوادگی و ‌باورهای مذهبی، از مهم‌ترین عوامل کاهش گرایش به اعتیاد است.

به گزارش ایسنا، وی همچنین با اذعان به این که نگرش اقشار عضو گروه‌های طبقاتی متوسط نسبت به مصرف مواد مخدر مثبت‌تر از سایر قشرها بوده و این نگرش مثبت رو به افزایش است، گفت: داده‌ها نشان می‌دهد که مردم هیچ امیدی به این که معضل مواد مخدر توسط دولت در کشور حل شود، ندارند و به همین دلیل حس مسوولیت‌پذیری مردم در این حوزه زیاد است.

زکریایی همچنین با اشاره به این که طبق داد‌ه‌ها درصد نسبتا زیادی از افراد به طور بالقوه و بالفعل مصرف کننده هستند ولی معتاد نیستند، افزود: نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مصرف مواد مخدر از نظر مردم امری اجتماعی است و نه روانشناختی، چرا که مصرف مواد مخدر در حال حاضر به طور عمده در فضاهای اجتماعی و پاتوق‌ها شکل می‌گیرد.

انتهای پیام

آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
مناسب ترین کفش برای دویدن و پیاده روی + عکس
2007-12-05
امتیاز بدهید
امتیاز : 4 تعداد رای : 1
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبول
دکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز
شمار معتادان افیونی در ایران
شمار معتادان افیونی در ایران
احتمال خفگی در نوزادان والدین سیگاری
احتمال خفگی در نوزادان والدین سیگاری
غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر اعتیاد
غربالگری دانش‌آموزان در معرض خطر اعتیاد
روش های ترک وآنچه خانواده ها باید بیا موزند ……
روش های ترک وآنچه خانواده ها باید بیا موزند ……
شخصیت، روانشناسی و اعتیاد
شخصیت، روانشناسی و اعتیاد
آگاه‌سازی جامعه نسبت به مواد مخدر جدید
آگاه‌سازی جامعه نسبت به مواد مخدر جدید
خوشبختی شیشه‌ای
خوشبختی شیشه‌ای
۶ باور رایج غلط و خطرناک درباره اعتیاد
۶ باور رایج غلط و خطرناک درباره اعتیاد
بازار سهسامسونگکفش پاشنه مخفیتور استانبولدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریمهر پرواز