مواد مخدر مرزهای سیاسی را….

مواد مخدر مرزهای سیاسی را…. اعتیاد

مواد مخدر مرزهای سیاسی را….Reviewed by Afshari on Jun 13Rating: دکتر اسماعیل احمدی مقدم، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در گفتگوی اختصاصی با مهر به تشریح برنامه ها و اقدامات این ستاد در مبارزه با موادمخدر در عرصه داخلی و بین المللی پرداخت که بخش نخست از این گفتگو را با هم می […]

مواد مخدر مرزهای سیاسی را....Reviewed by Afshari on Jun 13Rating:

دکتر اسماعیل احمدی مقدم، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در گفتگوی اختصاصی با مهر به تشریح برنامه ها و اقدامات این ستاد در مبارزه با موادمخدر در عرصه داخلی و بین المللی پرداخت که بخش نخست از این گفتگو را با هم می خوانیم.
* خبرگزاری مهر – گروه اجتماعی : افزایش آمار کشفیات مواد مخدر، می تواند نشان از افزایش ورود موادمخدر به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران باشد؟
– احمدی مقدم : اولا، بخشی از کشفیات تابع تولید است. تولید در افغانستان در سال ۲۰۰۷ میلادی، ۸۲۰۰ تن تریاک بوده و این یک رکورد تاریخی است که حدود دو برابر مصرف جهانی مواد افیونی در سال است. به طوری که مصرف جهانی ۴۵۰۰ تن است، تولید افغانستان ۸۲۰۰ تن بوده که باید به این عدد، حشیش را هم اضافه کرد که عدد بسیار قابل توجهی است.

ایران از دو حیث مهم است، یکی بازار مصرف و دیگری کوتاه ترین راه برای بازارهای هدف خارج از ایران. طبیعتا قاچاقچیان متوجه اینجا می شوند. البته به نظر من موضوع سومی هم هست و آن این است که آمریکا و انگلیس که مسئولیت امنیت و مبارزه با موادمخدر در افغانستان را بر عهده داشته و در مبارزه با موادمخدر نیز اهتمام دارند، به صورت هدفمند تلاش می کنند تا سمت و سوی آن به طرف ما باشد و این معضل را به سوی ایران هدایت می‌کنند.

استانهای عاری از موادمخدر در افغانستان، عمدتا دور از مرزهای ایران هستند و استانهای هم مرز با کشورمان مثل فراخ، نیمروز، هلمن و…، بالای ۷۰ درصد تولید موادمخدر را دارند و نیروهای خارجی بهانه شان این است که در این مناطق طالبان مستقر است که به نظر ما این مسئله رفع مسئولیت نمی کند، چون نیروهای خارجی برای تامین امنیت در این کشور مستقر هستند. به نظر ما مقداری از این اتفاقات هدفمند است، چون قاچاق موادمخدر تبعاتی دارد که از جمله می توان به ایجاد و شکل گیری گروههای مسلح غیرقانونی و تامین منابع مالی گروههای تروریستی و… اشاره کرد.

*می توانید با ارائه آمار، مردم را بیشتر متوجه وضعیت تولید در افغانستان و کشفیات در ایران طی سالهای اخیر نمایید؟

– آمریکا و انگلیس که مسئولیت امنیتی و مبارزه با موادمخدر در افغانستان را بر عهده دارند، به صورت هدفمند تلاش می کنند سمت و سوی آن به طرف ایران باشد

براساس آمار سازمان ملل در سال ۲۰۰۵ که تولید موادمخدر در افغانستان ۴۲۰۰ تن بوده، ۶۱ درصد از این مواد وارد ایران شده و در سال ۲۰۰۶ که تولید مواد در این کشور ۶۲۰۰ تن بوده، آمار ورود مواد به ایران ۴۲ درصد بوده و در سال ۲۰۰۷ که آمار تولید شده ۸۲۰۰ تن بوه آمار سازمان ملل نشان می دهد که ۳۱ درصد از این مواد وارد ایران شده است. لذا، می بینیم در هر سه سال یک عدد را می توان به نسبت برای ورود مواد مخدر به داخل ایران مشاهده کرد. به طوری که این آمار از ورود ۲۴۰۰تا ۲۵۰۰ تن موادمخدر به داخل کشورمان حکایت دارد که نشان می دهد به رغم افزایش شدید تولید، میزان ورود مواد به ایران را نتوانسته اند افزایش دهند.

یعنی هر سال نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد افزایش کشفیات داشته ایم و نهایتا کشفیات مجموع موادمخدر بر پایه تریاک در سال گذشته نزدیک به ۹۰۰ تن بوده است. پس به این نتیجه می رسیم در سال ۲۰۰۵ از ۲۵۰۰ تن موادمخدر ورودی به داخل کشور، ۴۰۰ تن آن را کشف کردیم و در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به ترتیب ۶۰۰ و ۹۰۰ تن مواد مخدر گرفتیم، که این نشان از کارآمدی پلیس در امر مبارزه با موادمخدر دارد.

– کانال دیگری غیر از مرزهای شرقی کشور، برای ورود موادمخدر به داخل ایران وجود دارد؟

نه. تولید اصلی در افغانستان است که همه از آنجا وارد می شود اما به واسطه فعالیت یک باند آفریقایی در سال گذشته از غرب آفریقا مقادیر کمی کوکائین وارد می کردند و هروئین می بردند که دستگیر شدند و در مجموع عدد بزرگی نیست که بتوان بر روی آن مانور داد.

* از نتایج جلساتی که در راستای تعامل و همکاری بیشتر با مقامات کشورهای افغانستان انجام می شود، رضایت دارید؟

– به طور معمول جلسات سه جانبه ای با مسئولان کشورهای افغانستان و پاکستان طی سال گذشته و امسال با نظارت سازمان ملل داشته ایم که جلسه مقدماتی در وین (اتریش) و جلسه بعد در تهران بود و این مذاکرات همچنان ادامه دارد و مقامات افغانستان به این موضوع اشاره دارند که استانهای عاری از تولید موادمخدر در کشورشان را افزایش می دهند. ولی در عین حال اظهار عجز و ناتوانی می کنند، یعنی شرایط دولت افغانستان چه به لحاظ اقتصادی و امنیتی به گونه ای نیست که قدرت احاطه امنیتی در مناطق خودش را داشته باشد.

* یعنی نمی خواهند که نظارت شان را افزایش دهند؟

– نه، برداشت ما این نیست که خودشان نمی خواهند. بلکه بیشتر برداشت ما این است که نمی توانند و حداقل نسبت به ایران نمی خواهند چنین اتفاقی بیفتد ولی نیروهای خارجی مسئول در این کشور نمی خواهند.

* می توان چنین استنباط کرد که نیروهای خارجی به دولت افغانستان فشار وارد می کنند؟

– کشت جایگزین وقتی معنی می دهد که قیمت تریاک پایین بیاید و محصولات دیگر بالا برود که با توجه به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، ممکن است در آینده نزدیک شاهد چنین روندی باشیم

نه ، دولت افغانستان اصلا توان ندارد. چون از نزدیک وضعیت پلیس در استانهای جنوبی این کشور را دیده ایم و به طور کلی بعد از جریاناتی که در این کشور اتفاق افتاد و مشکلاتی که به وجود آمده، تمام پلیس این کشور از هم پاشیده و در حال نوسازی هستند. ولی بالاخره کشت جایگزین و درآمدهای اقتصادی در افغانستان موضوع بسیار مهمی است. همین میزان تولید و قیمت پایه مزرعه شاید حدود یک میلیارد دلار، کم و بیش درآمد برای کشاورز افغانی دارد و به راحتی قابل جایگزین نیست و اگر هر محصول دیگری کاشته شود شاید چیزی در حدود یک سوم این مقدار درآمد و کمتر به همراه داشته باشد و کسی نیست این درآمد را برای آنها جبران کند. در واقع، یا باید قدرت قانونی مانع از کشت مواد از سوی کشاورز شود یا باید مزیت اقتصادی دیگری باشد که در حال حاضر هیچکدام از آنها در این کشور وجود ندارد.

* پس با این اوصاف، نباید فعلا خبری از کشت جایگزین در افغانستان باشد؟

کشت جایگزین وقتی معنی می دهد که قیمت تریاک پایین بیاید و محصولات دیگر بالا برود که با توجه به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، ممکن است در آینده نزدیک شاهد چنین روندی باشیم که کشاورز ترجیح بدهد کشت دیگری داشته باشد.

* شما عنوان داشته اید مهم ترین دلیل عدم توفیق در مبارزه با موادمخدر، فقدان برنامه ریزی مشخص مبتنی بر لحاظ نمودن اولویت های بومی و منطقه ای است؟

– باید قبول کنیم که موادمخدر مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی شناسد و از آنها عبور می کند. پس ما مجبوریم که مبارزه خود را فراتر از مرزهایمان ببریم و همکاریها را افزایش دهیم

این موضوع یکی از عوامل است. چون ما تولید موادمخدر در داخل کشورمان نداریم و از یک طرف می آید و از طرف دیگر خارج می شود. بنابراین، باید قبول کنیم که موادمخدر مرزهای سیاسی را به رسمیت نمی شناسد و از آنها عبور می کند. پس ما مجبوریم که مبارزه خود را فراتر از مرزهایمان ببریم و همکاریها را افزایش دهیم. یعنی، چه با کشورهایی که از سمت ما موادمخدر به آن طرف می رود و چه کشورهایی که از طریق مرزهای آنها، موادمخدر وارد کشورمان می شود. باید رینگ مبارزه را یک حلقه بیرون ببریم و حداقل کشورهای پیرامونی خودمان را درگیر کنیم. به عنوان مثال، کوکائین از مرزهای زمینی نمی آید و مستقیم از کشورهای غرب آفریقا و از طریق هوایی و… می آید که نشان می دهد باید با آن کشورها هم همکاری داشته باشیم و مبارزه مشترکی را می طلبد. لذا، وقتی به تنهایی مبارزه کنیم هرچند بی اثر نیست ولی اثر کمتری دارد.

* تا کنون در این زمینه همکاری و ارتباطی برقرار شده که بتواند در بحث مبارزه با موادمخدر اثر گذار باشد؟

– اجلاس سه جانبه (ایران، افغانستان و پاکستان) که منشا تولید و ورود موادمخدر به کشورمان است که ابتکار آن از سازمان ملل بوده و پیگیری کرده است که قرارمان بر برگزاری جلسات سالانه در سطح مسئولان و اجلاس فصلی در سطح کارشناسی است که در این کشورها برقرار می شود. ضمن اینکه در سازمان ملل تصویب شد مرکز اطلاعات منطقه ای در ایران مستقر شود. ضمن اینکه با کشورهای همجوار رفت و آمدهای مکرر و مبادله افسران رابط داریم و الآن دایره آن را گسترش داده ایم و عربستان سعودی به شدت متقاضی تبادل افسر رابط مبارزه با موادمخدر است. همین امسال جلساتی با مسئولان افغانی، پاکستانی، سعود، ترکها، قطری ها، عمانی ها و… داشته ایم. حداقل کار مبارزه این است که همکاریهای اطلاعاتی و عملیاتی مشترک داشته باشیم که در بحث انجام عملیات هنوز به بیرون از مرزها نرفته ایم.

تاریخ بروزرسانی : 2008-06-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو