مصرف آزادانه مواد مخدر در بیمارستان !

مصرف آزادانه مواد مخدر در بیمارستان ! اعتیاد

مهر – مصرف آزادانه مواد مخدر بخشهایی از برخی بیمارستانها به مرز هشدار دهنده ای رسیده که ورود فوری مقامات مسوول در این زمینه را ضروری می سازد. به گزارش خبرنگار مهر، در بخشهایی از برخی بیمارستانها همچون بخش ارتوپدی و عفونی مواردی از مصرف انواع مواد مخدر مشاهده می شود که موجبات نگرانی سایر […]

مهر – مصرف آزادانه مواد مخدر بخشهایی از برخی بیمارستانها به مرز هشدار دهنده ای رسیده که ورود فوری مقامات مسوول در این زمینه را ضروری می سازد.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخشهایی از برخی بیمارستانها همچون بخش ارتوپدی و عفونی مواردی از مصرف انواع مواد مخدر مشاهده می شود که موجبات نگرانی سایر بیماران و همراهان آنان را به دنبال داشته است. یکی از همراهان بیمار بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان … با اظهار تاسف از وجود آشکار چنین صحنه هایی در مراکز درمانی به خبرنگار مهر گفت : ” تنها مانده بود که اینجا مواد مخدر ببینیم که حالا می بینیم !”.

این شهروند که یکی از اقوام نزدیکش به دلیل جراحات وارده ناشی از تهاجم سارقین برای سرقت تلفن همراهش در بخش ارتوپدی این بیمارستان بستری است، افزود : شب گذشته را در کنار بیمارم بودم و دیدم که تعدادی از افراد بستری در این بخش آزادانه مشغول مصرف مواد مخدر بودند.

وی با وحشتناک توصیف کردن چنین صحنه های ناخوشایندی در یک مرکز درمانی گفت : از سوی دیگر بیماران و برخی همراهان در این بخش به راحتی سیگار می کشیدند و اصلا برخوردی از سوی نگهبان یا پرستار بخش صورت نمی گرفت.

افراد بستری در این بخش کسانی هستند که اغلب دچار تصادف شده و بیشتر راکبین موتورسوار هستند که در این بین برخی از آنان نیز معتاد هستند و همین مسئله باعث می شود که در مدت بستری خود را از مصرف مواد مخدر که توسط همراهانشان به دست می آورند محروم نکنند!

البته چنین اتفاقاتی فقط شامل این بیمارستان نبوده و به گفته محمد شریفی مقدم که خود سوپروایزر بیمارستان امام و دبیرکل خانه پرستار است در بخشهای عفونی برخی دیگر از بیمارستانها نیز چنین مواردی مشهود است.

وی مصرف مواد مخدر در برخی از بخشهای بیمارستانها را پیامد تبعیت از آسیب های جاری در جامعه دانست و افزود : متاسفانه آمار اعتیاد بالاتر رفته و سن مصرف موادمخدر در کشور پایین آمده و برخی از افرادی که دچار تروما ( تصادفات) می شوند و در بخشهای ارتوپدی بستری می شوند اغلب گرفتار اعتیاد هستند و برای تسکین درد از مواد مخدر استفاده می کنند.

به گزارش مهر ، دیدن چنین صحنه های زشت و تاسف آوری در مراکز درمانی به هیچ وجه قابل توجیه نبوده و مسئولان مربوطه می بایست اقدامات عاجل و تدابیری بیندیشند که مانع از مشاهده چنین ناهنجاریهایی شوند که قطع به یقین، تبعات و آثار زیانبار قابل چشم پوشی نیست.

تاریخ بروزرسانی : 2008-06-10 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد